Περιφερική Αρτηριακή Νόσος

Περιφερική Αρτηριακή Νόσος

ΜΑ03:        Περιφερική Αρτηριακή Νόσος  (11 ώρες)
Υπεύθυνος μαθήματος: Καθ. Μ. Ματσάγκας

Παρασκευή, 12/04/2019

16:00-17:00 Ανατομία αρτηριακού συστήματος. Περιφερική αρτηριακή νόσος – Ορισμοί, εντόπιση – Επίπτωση. Μ. Ματσάγκας
17:00-18:00 Διάγνωση περιφερικής αρτηριακής νόσου. Ν. Ρούσας
18:00-19:00 Φυσική ιστορία και επιπλοκές περιφερικής αρτηριακής νόσου. Μέτρηση ΚΒΔΠ και η σημασία του στην πρόγνωση. Γ. Κούβελος
19:00-20:00 Αρτηριακή νόσος των κάτω μελών. Συντηρητική και  επεμβατική αντιμετώπιση. Γ. Κούβελος

Σάββατο, 13/04/2019

09:00-10:00 Αντιθρομβωτική αγωγή στην αρτηριακή νόσο των κάτω μελών. Μ. Ματσάγκας
10:00-11:00 Αποφρακτική νόσος των καρωτίδων. Ενδείξεις και μέθοδοι επεμβατικής αντιμετώπισης. Α. Γιαννούκας
11:00-12:00 Αντιθρομβωτική αγωγή στην νόσο των καρωτίδων. Μ. Ματσάγκας
12:00-13:00 Αποφρακτική νόσος των σπλαχνικών και νεφρικών αρτηριών. Ενδείξεις και μέθοδοι επεμβατικής αντιμετώπισης, αντιθρομβωτική αγωγή. Γ. Κούβελος
13:00-14:00 Διάλειμμα – Ελαφρύ γεύμα
14:00-15:00 Διαχωρισμοί περιφερικών αρτηριών. Ενδείξεις και μέθοδοι επεμβατικής αντιμετώπισης, αντιθρομβωτική αγωγή. Μ. Ματσάγκας
15:00-16:00 Κλινικά παραδείγματα. Μ. Ματσάγκας
Α. Γιαννούκας
Ν. Ρούσας
16:00-17:00 Κλινικά παραδείγματα. Μ. Ματσάγκας
Α. Γιαννούκας
Ν. Ρούσας
Ημερομηνία:12-13 Απριλίου 2019
1η Ημέρα:16:00-20:00
2η Ημέρα:09:00-17:00
Τοποθεσία:Αμφιθέτρο Π.Γ.Ν. Λάρισας | Μεζούρλο, 41110, Λάρισα