• ΠΜΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
  **SOS** ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΜΔΕ 07.07.2020

  **SOS** ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - Πρόγραμμα Παρουσίασης Μεταπτυχιακών Εργασιών 07.07.2020

 • prokirixi
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 2020-2021

  Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές για το ακαδ. έτος 2020-2021 να υποβάλουν τις αιτήσεις τους
  από 04 Μαΐου 2020 έως και 29 Μαΐου 2020 στη Γραμματεία του ΔΠΜΣ.

 • Random Penguin Photo
  ΠΜΣ «ΑΣΚΗΣΗ, ΕΡΓΟΣΠΙΡΟΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ»

  Το ΠΜΣ οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στην «Άσκηση, Εργοσπιρομετρία και Αποκατάσταση»

 • Random Penguin Photo
  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ

  Γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Ιατρικής, ΤΕΦΑΑ, Πολυτεχνικών Σχολών, Νοσηλευτικής και
  συναφών ειδικοτήτων των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αντιστοίχων τμημάτων ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής,
  καθώς και πτυχιούχοι ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
«ΑΣΚΗΣΗ, ΕΡΓΟΣΠΙΡΟΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ»


ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΜΔΕ 07.07.2020
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - Πρόγραμμα Παρουσίασης Μεταπτυχιακών Εργασιών 07.07.2020


ΝΕΟ!: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές για το ακαδ. έτος 2020-2021 να υποβάλουν τις αιτήσεις τους από 04 Μαΐου 2020 έως και 29 Μαΐου 2020 στη Γραμματεία του ΔΠΜΣ.
Περισσότερα...


ΠΡΟΣΟΧΗ: Το μάθημα ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ, τις ημερομηνίες: 31.3-02.4.2020 δεν θα πραγματοποιηθεί. Οι νέες ημερομηνίες πραγματοποίησης του μαθηματος θα σας ανακοινωθούν άμεσα.