-->

ΜΕΛΗ ΔΕΠ


   Τηλέφωνα

 • Γραφείο - ΠΓΝΛ
  2413501136
  email: syrogian-at-med.uth.gr(*)


 • (*) Όπου -at- βάζουμε @
 • Προθέματα Τηλεφώνων:
  Βιόπολις: 2410 - 68 ΧΧΧΧ
  Κατσίγρα: 2410 - 56 ΧΧΧΧ