-->

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Πρωτόκολλο Διαχείρισης Πιθανά Ύποπτου Ή Επιβεβαιωμένου Κρούσματος COVID-19 - Ορισμός Υπευθύνων και Χώροι προσωρινής φύλαξης ύποπτου κρούσματος COVID-19

Τμήμα Ιατρικής

29.06.2021

 

Αγαπητά μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας του ΠΘ,

Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Τμήματός μας έχει αναρτηθεί το Πρωτόκολλο Διαχείρισης Πιθανά Ύποπτου Ή Επιβεβαιωμένου Κρούσματος COVID-19 όπως εγκρίθηκε από το Πρυτανικό Συμβούλιο, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 115744/Ζ1/4.9.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 3707/τ.Β΄/04.09.2020) και τις οδηγίες της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.

Στους συνδέσμους που ακολουθούν μπορείτε να δείτε το Πρωτόκολλο Διαχείρισης Πιθανά Ύποπτου Ή Επιβεβαιωμένου Κρούσματος COVID-19 και τους/τις Υπευθύνους Διαχείρισης Κρουσμάτων με τα στοιχεία επικοινωνίας τους.

1. Απόφαση Πρυτανικού Συμβουλίου ΠΘ

2.Υπεύθυνοι για την Εφαρμογή Σχεδίου Διαχείρισης Κρουσμάτων (συνημμένο αρχείο)