-->

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Ανακοίνωση για Γαλλικά ΙΙ και ΙV

Τμήμα Ιατρικής

26.02.2021

 

Οι φοιτητές που θα εγγραφούν στο μάθημα ΓΑΛ ΙΙ θα έχουν την ευκαιρία να μελετήσουν την ανατομία στα γαλλικά και να εμβαθύνουν στη γαλλική γλώσσα. Σε ότι αφορά τους φοιτητές που θα επιλέξουν το μάθημα ΓΑΛ ΙV θα τους δοθεί η δυνατότητα να πληροφορηθούν για τις σπουδές της ιατρικής σε γαλλόφωνες χώρες αλλά και τις δυνατότητες συμμετοχής σε προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών (Erasmus +)

Η υπευθυνη του μαθήματος

dr Θεοδώρα Νίκου