-->

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Εξετάσεις στα μαθήματα "Γαλλικά Ι και Γαλλικά ΙΙΙ"

Τμήμα Ιατρικής

04.02.2021

 

Εξετάσεις στα Γαλλικά

Οι εξετάσεις του μαθήματος ΓΑΛ Ι θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 3-2-2021 και ώρα 13.00-15.00 μέσω ΜS-Teams.

Οι εξετάσεις του μαθήματος ΓΑΛ ΙII θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 4-2-2021 και ώρα 13.00-15.00 μέσω ΜS-Teams.

Η υπεύθυνη του μαθήματος

Dr Θεοδώρα Νίκου