-->

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Εξετάσεις του πτυχιακού μαθήματος "Παιδιατρική"

Τμήμα Ιατρικής

05.02.2021

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Παρακαλούνται οι φοιτητές οι οποίοι επιθυμούν να δώσουν το πτυχιακό της  Παιδιατρικής την Παρασκευή 05/2/2021, να το δηλώσουν άμεσα στη Γραμματεία της Παιδιατρικής Κλινικής, προκειμένου να καθοριστεί η ώρα εξέτασης της κάθε ομάδας φοιτητών.

(Τηλ. γραμματείας 2413 501113)

Ανακοίνωση pdf

Ο Υπεύθυνος του μαθήματος

Γεώργιος Α. Συρογιαννόπουλος

Καθηγητής Παιδιατρικής