-->

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Ανακοίνωση - Διευκρινήσεις εξέτασης του πτυχιακού μαθήματος "Ψυχιατρική"

Τμήμα Ιατρικής

29.01.2021

 

     Λάρισα 26.01.2021

Ανακοίνωση-Διευκρινήσεις εξέτασης του πτυχιακού μαθήματος «ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ»

    Παρακαλούνται οι επί πτυχίω φοιτητές και οι φοιτητές της 3ης ομάδας του  6ου έτους που έχουν δηλώσει συμμετοχή στις προγραμματισμένες για την Παρασκευή 29/01/2021 και ώρα 9:00 εξετάσεις της ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ, να συνδεθούν στο MS-Teams με κωδικό: 27y1gqs  στις 8:30 της ίδιας ημέρας για ταυτοποίηση στοιχείων.

     Οι εξετάσεις θα διενεργηθούν με μεικτό σύστημα (γραπτά και προφορικά) ως εξής:

     9:00 Διαδικτυακή γραπτή εξέταση για όλους με 5 ερωτήσεις-κλινικά σενάρια πολλαπλής επιλογής και συνολικό χρόνο εξέτασης 5 λεπτά. 

     9:30 Διαδικτυακή προφορική εξέταση μόνο για τους φοιτητές επί πτυχίω. 

    11:00 Δια ζώσης προφορική εξέταση μόνο για τους φοιτητές της 3ης ομάδας φοιτητών του 6ου έτους που έχουν ολοκληρώσει την Κλινική Άσκηση στην Ψυχιατρική. Οι φοιτητές θα προσέρχονται στην Ψυχιατρική Κλινική σε μικρές ομάδες των τεσσάρων (4) ανά μισή ώρα, ξεκινώντας στις 11:00

-     Προφανώς από τα παραπάνω, οι φοιτητές της 3ης  ομάδας που θα κάνει δια ζώσης προφορικές εξετάσεις στις 11:00, θα έχουν στη διάθεσή τους τουλάχιστον 1 ½ ώρα για να μεταβούν στην Κλινική, όσο οι συνάδελφοί τους θα εξετάζονται διαδικτυακά.

-    Οι γραπτές και οι προφορικές εξετάσεις θα βαθμολογηθούν ισάξια, με 5/10 βαθμούς έκαστες.

-   Οι προφορικές εξετάσεις θα αποτελούνται από τυχαία κλινικά σενάρια στα οποία οι φοιτητές θα κληθούν να λειτουργήσουν «ζωντανά», ως νέοι ιατροί υπο πραγματικές συνθήκες (βλ.OSCE). Κάθε φοιτητής θα εξεταστεί σε ένα σενάριο διάρκειας 5-10 λεπτών. Πέραν των γνώσεων, θα βαθμολογηθούν με δομημένο τρόπο και οι κλινικές Ψυχιατρικές δεξιότητες που πρέπει να έχει  κάθε νέος ιατρός (π.χ. η καλή επικοινωνία, η επαγγελματική συμπεριφορά, η εκτίμηση της επικινδυνότητας, η λήψη σωστού ιστορικού, η κλινική εξέταση, κλπ). 

-  Επισυνάπτεται η λίστα συμμετεχόντων.

Ανακοίνωση pdf

Ο υπεύθυνος του μαθήματος

Νικόλαος Γ. Χριστοδούλου

Αναπλ. Καθηγητής Ψυχιατρικής