-->

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων Καθηγητών στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας - 2 Θέσεις στο Τμήμα Ιατρικής

Τμήμα Ιατρικής

26.03.2021

 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

1.Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Παθολογία».

ΤΟΜΕΑΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

1.Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Ιατρική Φυσιολογία»

Πληροφορίες: Πανεπιστημίου 3, Βιόπολις 41500 Λάρισα, τηλ. 2410 685703, fax:2410 685546-7, e-mail:g-med@med.uth.grΑρμόδια κα. Κοντογιάννη Αρετή

Δείτε την προκήρυξη pdf