-->

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 12 θέσεις ερευνητών (τεχνικών/PhD/Post-Doc) στα πλαίσια του ιδρυματικού προγράμματος Περιφερειακής Αριστείας BIOMED-20 στα Ιωάννινα.

Τμήμα Ιατρικής

26.02.2021

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Πρόγραμμα Περιφερειακής Αριστείας BIOMED-20

“Ανάπτυξη νέων υποδομών που οικοδομούν «ικανότητα» στη βιοϊατρική έρευνα”

Τμήματα Ιατρικής, Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών, Χημείας,

Μαθηματικών και Μηχανικών Επιστήμης Υλικών

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Οι ερευνητικές ομάδες των τμημάτων Ιατρικής, Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών, Χημείας, Μαθηματικών και Μηχανικών Επιστήμης Υλικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα BIOMED-20 ανακοινώνουν 12 θέσεις για νέους ή έμπειρους ερευνητές (τεχνικοί, υποψήφιοι διδάκτορες, μεταδιδακτορικοί ερευνητές/τριες) για διεξαγωγή πρωτότυπης έρευνας, που εστιάζεται στη θεραπευτική αντιμετώπιση του καρκίνου, τη μοριακή βάση των διαταραχών της ανάπτυξης και την πληρέστερη κατανόηση νευροψυχολογικών διαταραχών.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να απευθυνθούν για λεπτομέρειες στους επιστημονικούς υπεύθυνους (ΕΥ) των ερευνητικών ομάδων.

Επισημαίνεται ότι για τις θέσεις υποψηφίων διδακτόρων απαιτείται εγγραφή στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής ή δυνατότητα άμεσης υποβολής αίτησης για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής σε Τμήμα του Παν. Ιωαννίνων 

Ερευνητικά Projects - θέσεις pdf