-->

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, Ακαδημαϊκού Έτους 2021-2022

Τμήμα Ιατρικής

16.04.2021

Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τα Προγράμματα  Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, ακαδ. έτους 2021-2022.

 Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών : 16 Απριλίου 2021

 Οι συνεντεύξεις των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων θα πραγματοποιηθούν στις ημερομηνίες που αναγράφονται παρακάτω: 

Δ-ΠΜΣ Μοριακή Βιολογία-Βιοϊατρική :

·        Δευτέρα 10 Μαΐου 2021 (προσωπικές συνεντεύξεις)  και

·        Τρίτη 11 Μαΐου 2021 (συνεντεύξεις σε 11μελή επιτροπή) 

Δ-ΠΜΣ Περιβαλλοντική Βιολογία:

·        Τρίτη 11 Μαΐου 2021 (προσωπικές συνεντεύξεις)  και

·        Τετάρτη 12 Μαΐου 2021 (συνεντεύξεις σε 9μελή επιτροπή) 

Δ-ΠΜΣ Πρωτεϊνική Βιοτεχνολογία:

·        Τετάρτη 12 Μαΐου 2021 (προσωπικές συνεντεύξεις)  και

·        Πέμπτη 13 Μαΐου 2021 (συνεντεύξεις σε 8μελή επιτροπή) 

ΠΜΣ Μοριακή & Εφαρμοσμένη Βιολογία Φυτών - Πράσινη Βιοτεχνολογία:

·        Πέμπτη 13 Μαΐου 2021 (προσωπικές συνεντεύξεις) 

·        Παρασκευή 14 Μαΐου 2021 (συνεντεύξεις στην ολομέλεια του ΠΜΣ)

 

Από τη γραμματεία