-->

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Ανακοίνωση του μαθήματος "Κάπνισμα"

Τμήμα Ιατρικής

28.05.2021

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έναρξη Μαθήματος Επιλογής «Κάπνισμα»

Παρακαλούνται οι φοιτητές που έχουν δηλώσει το επιλογής μάθημα «Κάπνισμα» να εγγραφούν στο eclass μαθήματος ώστε να ενημερώνονται για τη διεξαγωγή του μαθήματος και να έχουν πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό.

Το πρώτο μάθημα θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 5 Μαρτίου 2021 ώρα 17:00 μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας ΜS-Teams.

Ανακοίνωση pdf

Η υπεύθυνη του μαθήματος

Χρυσή Χατζόγλου