-->

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Ανακοίνωση του μαθήματος "Ηλεκτροκαρδιογράφημα"

Τμήμα Ιατρικής

28.05.2021

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το μάθημα του Ηλεκτροκαρδιογραφήματος (για όλη τη διάρκεια της εξ αποστάσεως διδασκαλίας)  θα γίνεται Τρίτη στις 13:30-14:30 αντί του 12:00-13:00 κατόπιν αιτήματος των φοιτητών 4ου και 5ου έτους. 

Όταν επανέλθουμε σε κανονική λειτουργία θα επαναπροσδιορίσουμε την ώρα πάλι κατόπιν συμφωνίας.

Ανακοίνωση pdf

Πρόγραμμα pdf 

Ο Καθηγητής 

Ιωάννης  Σκουλαρίγκης