-->

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Ανακοίνωση του μαθήματος "Κοινωνική Ψυχιατρική"

Τμήμα Ιατρικής

26.05.2021

Λάρισα 25.02.2021

Ανακοίνωση

έναρξης μαθήματος επιλογής «Κοινωνική Ψυχιατρική» 

Οι διαλέξεις του μαθήματος επιλογής «Κοινωνική Ψυχιατρική» Η΄ εξαμήνου, θα πραγματοποιούνται διαδικτυακά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας MsTeams  κάθε Πέμπτη και ώρα 15:00-17:00.   Έναρξη μαθημάτων 04.03.2021

Ανακοίνωση pdf

Ο Διδάσκων

Νικόλαος Γ. Χριστοδούλου

Αναπλ. Καθηγητής Ψυχιατρικής