-->

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Ίδρυμα Παιδείας και Ευρωπαϊκού Πολιτισμού - Προκήρυξη Οικονομικής Υποστήριξης Μεταπτυχιακών Φοιτητών - Ερευνητών

Τμήμα Ιατρικής

23.04.2021

 

IΔΡΥΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΙΔΡΥΤΕΣ ΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΛΥΝΤΙΑ ΤΡΙΧΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ – ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ

Το Ίδρυμα προτίθεται να υποστηρίξει οικονομικά κατά το Ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 μεταπτυχιακούς φοιτητές και ερευνητές στην Ελλάδα και το Εξωτερικό

Πληροφορίες για τις προυποθέσεις χορήγησης της οικονομικής ενίσχυσης, η Αίτηση, η οποία πρέπει να συμπληρωθεί και να υποβληθεί ηλεκτρονικά, όπως και τα αναγκαία δικαιολογητικά, έχουν αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα του Ιδρύματος.

https://www.ipep-gr.org/

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων μέχρι και 23-04-2021

Αίτηση -Υπευθυνη Δήλωση:

https://www.ipep-gr.org/?/182

Προκήρυξη pdf