-->

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Τελετές Ορκωμοσίας της Σχολής Επιστημών Υγείας

Τμήμα Ιατρικής

09.04.2021

 

Σύμφωνα να το πρόγραμμα της Κοσμητείας της Σχολής Επιστημών Υγείας, η διαδικτυακή Ορκωμοσία του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, θα διεξαχθεί την Παρασκευή 09/04/2021 στις 8:00μμ. Ακολουθεί το πρόγραμμα και οι σχετικές οδηγίες.
Από τη γραμματεία