-->

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Πρόσκληση συμμετοχής σε online επιμορφωτικό σεμινάριο του Ευρωπαϊκού Κέντρου Σύγχρονων Γλωσσών (ECML/CELV) “Mediation in teaching, learning and assessment”, 18 και 19 Μαΐου 2021.

Τμήμα Ιατρικής

19.05.2021

 

To Ευρωπαϊκό Κέντρο Σύγχρονων Γλωσσών (ECML/CELV) του Συμβουλίου της Ευρώπης ανακοίνωσε την πραγματοποίηση online σεμιναρίου (workshop), στις 18 και 19 Μαΐου 2021, με θέμα “Mediation in teaching, learning and assessment”.

Πληροφορίες σχετικά με το εν θέματι σχέδιο δημοσιεύονται στον ιστότοπο: www.ecml.at/mediation.

Το σεμινάριο θα λάβει χώρα στο πλαίσιο του τρέχοντος προγράμματος του εν λόγω Κέντρου με τίτλο “Inspiring innovation in language education: changing contexts, evolving competences” 2020-2023 και θα εστιάσει στην πιλοτική παραγωγή και εφαρμογή υλικού για το σχέδιο “Mediation in teaching, learning and assessment”.

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες αναμένεται να έχουν εξοικειωθεί με το σχέδιο, να είναι σε θέση να ετοιμάζουν δικές τους εργασίες διαμεσολάβησης, να δημιουργούν διαγλωσσικές δραστηριότητες διαμεσολάβησης και να χρησιμοποιούν τον Οδηγό Διδασκαλίας ME.T.L.A. 

Πρόσκληση pdf

Application Form EN_WS_18-19 May_21_Nomination Form.doc

Nomination_WS_18_19 May21_Circular_EN pdf