-->

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Προκηρύξεις για αποσπάσεις υπαλλήλων στο Συμβούλιο της Ευρώπης

Τμήμα Ιατρικής

08.05.2021

 

Σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. Φ.6602/ΑΣ 260/23-03-2021 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο Συμβούλιο της Ευρώπης στο Στρασβούργο, γνωστοποιούνται οι ακόλουθες προκηρύξεις θέσεων για απόσπαση, διάρκειας κατ’ ελάχιστον ενός έτους, με τα εξής στοιχεία:

 

Προκήρυξη

 

Θέση

 

Έναρξη

 

Προθεσμία

 

 Ref. No.: S8/2021

 

 Special Advisor on pharmaceutical crime

 

 

 

 Το συντομότερο δυνατό

 

 

 

 18.04.2021

 

 

 

 Ref. No.: S9/2021

 

 

 

 Programme Advisor on police matters

 

 

 

 Το συντομότερο δυνατό

 

 

 

 08.05.2021

 

 

Επισημαίνεται ότι oι υπάλληλοι που θα αποσπαστούν θα πρέπει, κατά τη διάρκεια της απόσπασής τους, να μισθοδοτούνται από την Υπηρεσία από την οποία προέρχονται, ή τουλάχιστον, να εξακολουθούν να διατηρούν σχέση εργασίας με αυτήν. Για τη θέση έχουν προβλεφθεί επιπρόσθετες αμοιβές καθώς και επίδομα μετάθεσης και έξοδα μετακίνησης.

Σημειώνεται, επίσης, ότι για να υποβάλλουν αίτηση οι ενδιαφερόμενοι, θα πρέπει να έχουν εξασφαλίσει τη ρητή έγκριση της Υπηρεσίας τους.

Περαιτέρω πληροφορίες για τις ανωτέρω προκηρύξεις μπορούν να αναζητηθούν στον σύνδεσμο: https://www.coe.int/en/web/jobs/secondments

Επίσης η παρούσα προκήρυξη δημοσιεύεται στην ηλεκτρονική σελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών: www.ypes.gr στην ενότητα:

Ανθρώπινο Δυναμικό Δημοσίου Τομέα/Προσωπικό/Αποσπάσεις

Προκήρυξη pdf

Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης

Γιάννης Σπηλιωτόπουλος