-->

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Υποτροφίες του ιδρύματος Wallonie - Bruxelles International του Βελγίου για online θερινά σεμινάρια γαλλικής γλώσσας

Τμήμα Ιατρικής

31.05.2021

 

Διά του παρόντος ανακοινώνεται από την πρεσβεία του Βελγίου ότι το ίδρυμα WallonieBruxelles International προσφέρει τις ακόλουθες υποτροφίες σε Έλληνες πολίτες, που αφορούν online θερινά σεμινάρια στη γαλλική γλώσσα:

- Υποτροφία γαλλικής γλώσσας και λογοτεχνίας στο Université Libre de Bruxelles.

- Υποτροφία για μελλοντικούς καθηγητές γαλλικών στο Université Catholique de Louvain.

- Υποτροφία για ειδίκευση στις διεθνείς σχέσεις στο Université de Mons.

Formulaire de candidature bourses d' ete 2021.doc

Υποτροφίες Βέλγιο pdf

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η 31η Μαΐου 2021.

Περισσότερες πληροφορίες, καθώς και το έντυπο αίτησης, στα επισυναπτόμενα έγγραφα και στο site: www.wbi.be

Υπεύθυνος: κ. François Renard

e-mail : f.renard@wbi.be

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο παραπάνω e-mail.

Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ