-->

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Πρόσκληση για επιτηρητές στα Εξεταστικά Κέντρα για τη διεξαγωγή των εξετάσεων απόκτησης Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση (ΠΕΓΠ). (αφορά στελέχη ΑΕΙ)

Τμήμα Ιατρικής

16.05.2021

 

Σχετ: Η με αριθμ. πρωτ. 28881/13-4-2021 (ΦΕΚ 1535 Β΄/2021) απόφαση του Γεν. Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπ. Εσωτερικών.

Σύμφωνα με την ανωτέρω σχετική απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, στις 16 Μαΐου 2021 θα διεξαχθούν εξετάσεις για την απόκτηση του Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση (ΠΕΓΠ). Η εξέταση των υποψηφίων θα διεξαχθεί σε Εξεταστικά Κέντρα, σε Αθήνα-Πειραιά, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο Κρήτης, Ιωάννινα, Λάρισα, Πάτρα, Τρίπολη.

Στο άρθρο 8 αυτής της Απόφασης ορίζεται ότι «Οι Επιτηρητές της εξεταστικής διαδικασίας Π.Ε.Γ.Π. είναι δημόσιοι ή ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί και υπάλληλοι του Υπουργείου Εσωτερικών. Δυνητικά μπορούν να είναι υπάλληλοι των Υπουργείων Προστασίας του Πολίτη και Μεταναστευτικής Πολιτικής, των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και στελέχη εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.»

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ από στελέχη εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Για την υλοποίηση των ανωτέρω, όσα στελέχη εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στις εν λόγω εξετάσεις ως επιτηρητές στα Εξεταστικά Κέντρα θα μπορούν να δηλώνουν τη συμμετοχή τους μέχρι την Τετάρτη 5 Μαΐου 2021 στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://exetaseis-ithageneia.ypes.gr/axiologites/

Οι ενδιαφερόμενοι θα πιστοποιούνται μέσω ΑΑΔΕ και θα καθοδηγούνται μέσω επιλογών που θα τους δίνει το σύστημα. Θα δηλώνουν τις προτιμήσεις και τα προσόντα τους, στοιχεία επικοινωνίας και ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού.

Παρακαλούνται οι αρμόδιες υπηρεσίες των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης να κοινοποιήσουν άμεσα την παρούσα σε όλες τις διοικητικές δομές ευθύνης τους.

Τέλος, παρακαλούνται όσα στελέχη εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ενδιαφέρονται, να δηλώσουν άμεσα τη συμμετοχή τους στον παραπάνω ηλεκτρονικό σύνδεσμο.

Πρόσκληση pdf

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΤΡΟΥ