-->

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Προαπαιτούμενα και εξαρτημένα μαθήματα

Τμήμα Ιατρικής

29.09.2023

 

 

Ανακοίνωση

Προαπαιτούμενα και εξαρτημένα μαθήματα

Οι φοιτητές του Τμήματος, απαιτείται να έχουν παρακολουθήσει και να έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε προαπαιτούμενα μαθήματα ως απαραίτητη προϋπόθεση για τη δήλωση, παρακολούθηση και εξέταση των εξαρτημένων από αυτά μαθημάτων.

Tα μαθήματα που απαιτείται να έχει παρακολουθήσει και να έχει εξεταστεί επιτυχώς (προαπαιτούμενα) ο φοιτητής για την περαιτέρω δήλωση και παρακολούθηση άλλων μαθημάτων (εξαρτημένων) ανά εξάμηνο είναι:

2ο εξάμηνο

  1. Ειδική Μορφολογία:

i.           Γενική Μορφολογία (επιτυχής εξέταση εργαστηρίου)

3ο εξάμηνο 

  1. Επιδημιολογία: (3ο εξάμηνο ΠΣ 2021-2022 & 5ο εξάμηνο παλιό ΠΣ)

i.           Ιατρική  και υπολογιστική Στατιστική

5ο εξάμηνο

1.      Ειδική Παθολογική Ανατομική Ι: (5ο εξάμηνο ΠΣ 2021-2022 & 6ο εξάμηνο παλιό ΠΣ)

i.           Γενική Μορφολογία

ii.        Ειδική Μορφολογία

2.      Προπαιδευτική Παθολογία:

Ο φοιτητής να έχει παρακολουθήσει και εξεταστεί επιτυχώς σε τουλάχιστον δύο (2) από τα παρακάτω μαθήματα:

i.        Ανατομία Μυοσκελετικού Συστήματος

ii.      Ανατομία Σπλάχνων και Αγγείων

iii.    Ανατομία Νευρικού Συστήματος και Αισθητηρίων Οργάνων

iv.    Φυσιολογία Συστημάτων

v.      Νευροφυσιολογία και Φυσιολογία των Ενδοκρινών

vi.    Φαρμακολογία Ι

6ο εξάμηνο

1.      Ειδική Παθολογική Ανατομική ΙΙ: (6ο εξάμηνο ΠΣ 2021-2022 & 7ο εξάμηνο παλιό ΠΣ)

                                  i.  Γενική Μορφολογία

                                ii. Ειδική Μορφολογία

2.       Παθολογία Ι 

Ο φοιτητής πρέπει να έχει παρακολουθήσει και εξεταστεί επιτυχώς σε τουλάχιστον τρία (3) από τα παρακάτω μαθήματα:

i.           Γενική Μορφολογία

ii.        Φυσιολογία Συστημάτων

iii.      Νευροφυσιολογία και Φυσιολογία ενδοκρινών

iv.       Ιατρική Μικροβιολογία I 

v.         Ανοσολογία

vi.       Φαρμακολογία Ι

vii.    Ιατρική Ευθύνη και Ηθική

viii.  Παθολογική Φυσιολογία I

ix.       Προπαιδευτική Παθολογία

7ο εξάμηνο

1.  Απεικονιστική Διαγνωστική Ι:

i.           Ανατομία Μυοσκελετικού Συστήματος

ii.        Ανατομία Σπλάχνων και Αγγείων

iii.      Ανατομία Νευρικού Συστήματος και Αισθητηρίων Οργάνων

2.  Παθολογία ΙΙ 

Ο φοιτητής να έχει εξεταστεί επιτυχώς σε τουλάχιστον τέσσερα (4)  από τα παρακάτω μαθήματα.

i.           Βιοχημεία ενζύμων και μεταβολισμού  του ανθρώπου

ii.        Φυσιολογία Συστημάτων

iii.      Νευροφυσιολογία και Φυσιολογία των ενδοκρινών

iv.       Ανατομία Μυοσκελετικού Συστήματος

v.         Ανατομία Σπλάχνων και Αγγείων

vi.       Ανατομία Νευρικού Συστήματος και Αισθητηρίων Οργάνων

vii.    Γενική Μορφολογία

viii.  Ειδική Μορφολογία

ix.       Φαρμακολογία Ι

3.       Χειρουργική Ι:

i.           Φυσιολογία συστημάτων

ii.        Ανατομία σπλάχνων και Αγγείων

 

4.       Παθήσεις Μυοσκελετικού Συστήματος:

i.           Ανατομία Μυοσκελετικού Συστήματος

5.      Αναισθησιολογία:

i.           Φυσιολογία Συστημάτων

ii.        Φαρμακολογία Ι

8ο  εξάμηνο

1.      Απεικονιστική Διαγνωστική ΙΙ:

                                              i.             Ανατομία Μυοσκελετικού Συστήματος

                                            ii.            Ανατομία Σπλάχνων και Αγγείων

                                         iii.             Ανατομία Νευρικού Συστήματος και Αισθητηρίων Οργάνων

                                      

2.      Χειρουργική ΙΙ:

                                              i.             Φυσιολογία συστημάτων

                                            ii.            Ανατομία σπλάχνων και Αγγείων

3.      Τραύμα Μυοσκελετικού Συστήματος:

i.           Ανατομία Μυοσκελετικού Συστήματος

9ο  εξάμηνο

  1. Οφθαλμολογία: (9ο εξάμηνο ΠΣ 2021-2022 – 9ο και 10ο παλιό ΠΣ)

i.           Ανατομία Νευρικού Συστήματος και Αισθητηρίων Οργάνων

  1. Ωτορινολαρυγγολογία: (9ο εξάμηνο ΠΣ 2021-2022 – 9ο και 10ο παλιό ΠΣ)

i.           Ανατομία Σπλάχνων και Αγγείων

ii.        Ανατομία Νευρικού Συστήματος και Αισθητηρίων Οργάνων

  1. Νευρολογία Ι 

i.           Νευροφυσιολογία  και Φυσιολογία Ενδοκρινών

ii.        Ανατομία Νευρικού Συστήματος και Αισθητηρίων Οργάνων

10ο εξάμηνο

      1. Νευρολογία ΙΙ 

i.           Νευροφυσιολογία  και Φυσιολογία Ενδοκρινών

ii.        Ανατομία Νευρικού Συστήματος και Αισθητηρίων Οργάνων

2.      Καρδιολογία: (10ο εξάμηνο ΠΣ 2021-2022 – 9ο και 10ο  παλιό ΠΣ)

i.         Φυσιολογία Συστημάτων

ii.        Παθολογική Φυσιολογία Ι

iii.      Προπαιδευτική Παθολογία

3.      Ουρολογία (10ο εξάμηνο ΠΣ 2021-2022 – 9ο και 10ο παλιό ΠΣ)

i.           Φυσιολογία συστημάτων

ii.        Ανατομία σπλάχνων και Αγγείων

 

Μαιευτική – Γυναικολογία ΠΤΥΧΙΑΚΟ:

i.           Φυσιολογία Συστημάτων

ii.       Ανατομία Σπλάχνων και Αγγείων

iii.       Εισαγωγή στην Εμβρυολογία – Μοριακή Εμβρυολογία

iv.      Οργανογένεση – Διαμαρτίες και Kλινικές εφαρμογές

v.         Ειδική Παθολογική Ανατομική Ι

Οι φοιτητές που οφείλουν τη Μαιευτική-Γυναικολογία Ι – ΙΙ (του 5ου έτους) δύνανται να πραγματοποιήσουν τη δίμηνη κλινική τους άσκηση στο πτυχιακό της Μαιευτικής-Γυναικολογίας (του 6ου έτους), αλλά δεν μπορούν να εξετασθούν στο πτυχιακό της Μαιευτικής-Γυναικολογίας εάν πρωτίστως δεν εξετασθούν επιτυχώς στη Μαιευτική-Γυναικολογία Ι-ΙΙ.

 Παιδιατρική ΠΤΥΧΙΑΚΟ (Κλινική Άσκηση):

Να έχει ολοκληρώσει:

i.           Παιδιατρική Ι - Κλινική Άσκηση

ii.        Παιδιατρική ΙΙ - Κλινική Άσκηση

  Η παρακολούθηση της Κλινικής Άσκησης στην Παιδιατρική Ι και ΙΙ είναι υποχρεωτική και θεωρείται επιτυχής όταν δεν υπάρχουν απουσίες, πέραν ενός δίωρου για το κάθε εξάμηνο.

Παιδιατρική ΠΤΥΧΙΑΚΟ:

Να έχει εξεταστεί επιτυχώς στα μαθήματα:

i.           Παιδιατρική Ι

ii.        Παιδιατρική ΙΙ

Ψυχιατρική ΠΤΥΧΙΑΚΟ:

i.           Ψυχιατρική Ι

ii.        Ψυχιατρική ΙΙ

Οι φοιτητές που οφείλουν τα μαθήματα Ψυχιατρική Ι και Ψυχιατρική ΙΙ δύνανται να πραγματοποιήσουν την κλινική τους άσκηση στο πτυχιακό Ψυχιατρική (του 6ου έτους), αλλά δεν μπορούν να εξετασθούν στο πτυχιακό Ψυχιατρική, εάν πρωτίστως δεν εξετασθούν επιτυχώς στα μαθήματα Ψυχιατρική Ι και Ψυχιατρική ΙΙ.

Παθολογία ΠΤΥΧΙΑΚΟ:

i.           Προπαιδευτική Παθολογία

ii.        Παθολογία Ι

iii.      Παθολογία ΙΙ

iv.       Παθολογική Φυσιολογία Ι ή Παθολογική Φυσιολογία ΙΙ

Χειρουργική ΠΤΥΧΙΑΚΟ:

i.           Χειρουργική Σημειολογία

ii.        Χειρουργική Ι

iii.      Χειρουργική ΙΙ

 

Προαπαιτούμενα pdf