-->

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Μήνυμα προς τους φοιτητές για το Εμβόλιο

Τμήμα Ιατρικής

01.10.2021

 

Αγαπητοί μας φοιτητές,

Όλοι μας έχουμε ακόμα νωπές τις μνήμες από τις επιπτώσεις της «πανδημίας» στον τομέα της υγείας, λαμβάνοντας υπόψιν τις χιλιάδες θυμάτων από τον κορωνοϊό, αλλά και τις επιπτώσεις στην υγειονομική κάλυψη των ασθενών με άλλες σοβαρές παθήσεις, π.χ. νεοπλασματικές, καρδιολογικές, κ.ο.κ., καθώς και τις βαρύτατες ψυχολογικές επιπτώσεις σε μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού.

Παράλληλα, μείζονος σημασίας είναι και οι οικονομικές, κοινωνικές, πολιτικές, και εκπαιδευτικές επιπτώσεις της «πανδημίας», καθιστώντας επιτακτική την ανάγκη αποφυγής ενός 4ου «πανδημικού κύματος».

Η εμπειρία από την έως σήμερα χρήση των διαθέσιμων εμβολίων, αποδεικνύει την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητά τους, καθιστώντας τον μαζικό εμβολιασμό ως την κύρια (αν όχι μοναδική) λύση απέναντι στις βαρύτατες επιπτώσεις της πανδημίας της covid_19.

Ειδικά όλοι εμείς ως υγειονομικοί εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας αλλά και εσείς ως φοιτητές ιατρικής και μελλοντικοί ιατροί έχουμε χρέος να αποτελέσουμε το σωστό παράδειγμα για τον πληθυσμό έχοντας την ευθύνη διαφύλαξης της δημόσιας υγείας.

Σύμφωνα με τα παραπάνω σας καλούμε να εμβολιαστείτε άμεσα αν για οιοδήποτε λόγο δεν έχετε εμβολιαστεί έως σήμερα, προκειμένου να επιστρέψουμε όλοι μαζί στην καθημερινότητα της υπέροχης ακαδημαϊκής ζωής και εκπαιδευτικής αλληλεπίδρασης στους χώρους του Πανεπιστημίου και ειδικά του Τμήματος Ιατρικής.