-->

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Ανακοίνωση-Δήλωση συμμετοχής στις εξετάσεις του πτυχιακού μαθήματος «Ψυχιατρική»

Τμήμα Ιατρικής

24.06.2022

 

Λάρισα 02.06.2022

Ανακοίνωση-Δήλωση συμμετοχής στις εξετάσεις του πτυχιακού μαθήματος «ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ»

Οι φοιτητές που επιθυμούν να εξετασθούν στο πτυχιακό ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ την Πέμπτη 7 Ιουλίου 2022 στο ΠΓΝΛ, θα πρέπει να δηλώσουν την συμμετοχή τους στην γραμματεία της Κλινικής στο email: argiriou@uth.gr έως την Παρασκευή 24 Ιουνίου 2022 .

Κατά τη δήλωση συμμετοχής για την εξέταση του μαθήματος παρακαλούνται όπως συμπληρώσουν και τον Αριθμό Μητρώου.

Δικαίωμα στη συμμετοχή της εξέτασης του πτυχιακού μαθήματος «ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ» έχουν όσοι φοιτητές έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους στην Ψυχιατρική Κλινική (έχουν καταθέσει την εργασία τους)  και έχουν εξετασθεί επιτυχώς στα μαθήματα Ψυχιατρική Ι και ΙΙ.

Η εξέταση του πτυχιακού ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ θα είναι δια ζώσης προφορική και θα αποτελείται από τυχαία κλινικά σενάρια στα οποία οι φοιτητές θα κληθούν να λειτουργήσουν «ζωντανά», ως νέοι ιατροί υπό πραγματικές συνθήκες (βλ.OSCE). Κάθε φοιτητής θα εξεταστεί σε δύο σενάρια διάρκειας 5-10 λεπτών. Πέραν των γνώσεων, θα βαθμολογηθούν με δομημένο τρόπο και οι κλινικές Ψυχιατρικές δεξιότητες που πρέπει να έχει  κάθε νέος ιατρός (π.χ. η καλή επικοινωνία, η επαγγελματική συμπεριφορά, η εκτίμηση της επικινδυνότητας, η λήψη σωστού ιστορικού, η κλινική εξέταση, κλπ).

Θα αναρτηθεί σε δεύτερο χρόνο η ώρα  προσέλευσης των φοιτητών.

Ανακοίνωση pdf

Ο υπεύθυνος του μαθήματος

Νικόλαος Γ. Χριστοδούλου

Αναπλ. Καθηγητής Ψυχιατρικής