-->

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Ανακοίνωση για την εξεταστική του μαθήματος επιλογής "Αγγλικά ΙΙ για την Ιατρική"

Τμήμα Ιατρικής

11.07.2022

 

Το μάθημα επιλογής με τίτλο “Αγγλικά ΙΙ για την Ιατρική”, θα εξεταστεί με απαλλακτική εργασία. 

Παρακαλούνται οι φοιτητές/-ιες να ενημερωθούν για τις οδηγίες εκπόνησης της εργασίας μέσω του e-class του μαθήματος.
Επισυνάπτεται ο σχετικός σύνδεσμος.