-->

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Εξετάσεις του μαθήματος «Ψυχιατρική Ι»

Τμήμα Ιατρικής

11.07.2022

 

 

Λάρισα 06.06.2022

Ανακοίνωση

Δήλωση συμμετοχής στις εξετάσεις  του μαθήματος «Ψυχιατρική Ι»

Οι εξετάσεις του μαθήματος ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ Ι έχουν προγραμματιστεί για την Παρασκευή 17/6/2022 και ώρα 15:00 στην αίθουσα 4 του κτιρίου του Τμήματος Ιατρικής. Παρακαλείσθε όπως αποστείλετε τη δήλωση συμμετοχής σας στις εξετάσεις του μαθήματος στο  email : argiriou@uth.gr μέχρι την Παρασκευή 10/6/2022.

Κατά τη δήλωση συμμετοχής σας στην εξέταση του μαθήματος όπως συμπεριλάβετε και τον Αριθμό Μητρώου σας (πενταψήφιο).

Ανακοίνωση pdf

 

Ο υπεύθυνος διδασκαλίας του μαθήματος

Νικόλαος Γ. Χριστοδούλου

Αναπλ. Καθηγητής Ψυχιατρικής