-->

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Εξετάσεις του μαθήματος "Παθολογία Ι"

Τμήμα Ιατρικής

30.06.2022

 

 

Ανακοίνωση

ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ Ι

ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2021-2022

27/6/2022

 

Αγαπητοί φοιτητές

Η παρούσα ανακοίνωση αφορά στους φοιτητές που έχουν δηλώσει ότι θα εξεταστούν στο μάθημα «Παθολογία Ι».

Επισυνάπτεται κατωτέρω ο κατάλογος με τους φοιτητές που έχουν δηλώσει. Όσοι δεν συμπεριλαμβάνονται στον κατάλογο δεν μπορούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις.

Οι εξετάσεις θα διενεργηθούν στις 29/6/2022, 09.00-11.00 στο κτήριο του Ιατρικού Τμήματος. Θα χρησιμοποιηθούν τα αμφιθέατρα ΜΑ1 και ΜΑ2 του 2ου ορόφου, καθώς και οι αίθουσες ΑΙΘ1, ΑΙΘ2, ΑΙΘ3 και ΑΙΘ4 του 3ου ορόφου.

Οι φοιτητές παρακαλούνται να προσέλθουν στις αίθουσες εξέτασης ανάλογα με τους κατωτέρω πίνακες στις 08.30. Θα πρέπει να φέρουν μαζί τους φοιτητική ή αστυνομική ταυτότητα για την ταυτοποίησή τους.

Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική, οπότε παρακαλείσθε όπως φέρετε μαζί σας μάσκες προσώπου τις οποίες συνιστάται να φοράτε καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέτασης.

Επιτρέπεται να φέρετε μαζί σας φιάλη με νερό, την οποία θα πρέπει να πάρετε μαζί σας κατά την αποχώρησή σας από την αίθουσα εξέτασης.

Απαγορεύεται κατά τη διάρκεια της εξέτασης να έχετε κινητό τηλέφωνο ή άλλη ηλεκτρονική συσκευή σε λειτουργία. Κατά την είσοδό σας στην αίθουσα εξέτασης θα εναποθέτετε το κινητό σας τηλέφωνο στην έδρα και θα το παίρνετε κατά την αποχώρησή σας. Εάν κάποιος φοιτητής διαπιστωθεί ότι φέρει επάνω του κινητό τηλέφωνο ή άλλη ηλεκτρονική συσκευή κατά τη διάρκεια παραμονής του στην αίθουσα εξέτασης θα μηδενίζεται, ανεξαρτήτως αν η συσκευή είναι σε λειτουργία ή όχι.

Σε περίπτωση που κάποιος φοιτητής θέλει να ρωτήσει κάτι μετά την έναρξη της εξέτασης, θα σηκώνει το χέρι του χωρίς να φωνάζει και ο επιτηρητής θα έρχεται προς τον φοιτητή και θα συνομιλούν χαμηλόφωνα, ώστε να μην ενοχλούνται οι υπόλοιποι εξεταζόμενοι φοιτητές.

Παρακαλώ για την τήρηση των ανωτέρω και σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για τη συνεργασία σας.

 

Κατωτέρω αναγράφονται οι αριθμοί μητρώου των υπό εξέταση φοιτητών ανάλογα με την αίθουσα εξέτασης:

 

Κωνσταντίνος Π. Μακαρίτσης

Καθηγητής Παθολογίας

Υπεύθυνος διδάσκων μαθήματος «Παθολογία Ι»

Κιν. +30-6932460923

email: makarits@med.uth.gr

& makaritsis@gmail.com

 

ΜΑ1

618108

618091

617010

618098

619128

619032

618077

619062

618107

618033

618020

619059

615118

619055

619031

619088

617110

620148

619090

619118

619130

619106

619124

619057

620150

619110

619105

620129

619027

618132

619147

617133

619125

 ΜΑ2

619030

619043

619050

618083

618089

619017

619129

619148

619086

619126

620141

620142

618034

619120

619140

618123

618068

619009

6051112

617035

618111

615108

619136

619022

617037

617038

617039

619042

619014

618112

619093

619102

619122

ΑΙΘΟΥΣΑ 1

618122

618065

620152

617046

619119

620153

618133

618073

617047

615127

619034

619033

619073

618045

619092

619101

619084

620147

620046

618082

619038

619091

617105

 ΑΙΘΟΥΣΑ 2

618084

619054

620144

619029

619053

619114

619121

619012

619099

618046

619131

619089

618029

614094

618063

617116

617115

619139

619052

617067

619076

617114

619039

 ΑΙΘΟΥΣΑ 3

619016

619025

618044

617074

619058

618026

619096

619098

618052

620146

619066

618134

619061

619040

618103

619074

619095

621155

618094

619082

619082

6081394

619132

 ΑΙΘΟΥΣΑ 4

618012

618110

617108

621142

619138

619112

619018

619068

619145

617113

619134

619035

618131

617112

619036

618105

620143

617097

619081

618121

618066

618125

620145