-->

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων σχεδίων για το νέο πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Κέντρου Σύγχρονων Γλωσσών (ECML/CELV), 2024-2027

Τμήμα Ιατρικής

31.07.2023

 

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Σύγχρονων Γλωσσών (ECML/CELV) του Συμβουλίου της Ευρώπης πρόκειται να παρουσιάσει επίσημα το νέο του Πρόγραμμα για την περίοδο 2024-2027 στα τέλη του τρέχοντος έτους. Τίτλος του νέου προγράμματος “Language education at the heart of democracy”.

Στο πλαίσιο αυτό, προσκαλεί τους/τις ενδιαφερομένους/-ες να υποβάλλουν προτάσεις σχεδίων (projects) για το νέο Πρόγραμμα έως την 31η Αυγούστου 2023.

Το τρέχον Πρόγραμμα για την τετραετία 2020-2023 έχει τίτλο “Inspiring innovation in language education: changing contexts, evolving competences”1 και ολοκληρώνεται τον Δεκέμβριο 2023.

Αποστολή του Οργανισμού είναι η προώθηση της ποιοτικής γλωσσικής εκπαίδευσης στα τριάντα πέντε (35) κράτη-μέλη του, με σκοπό την ενίσχυση της δημοκρατικής ιδιότητας του πολίτη και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Σύγχρονων Γλωσσών, προκειμένου να ανταποκριθεί στις προκλήσεις της εποχής, ενθαρρύνει τη δημιουργία νέων εκπαιδευτικών πόρων για τη διδασκαλία των γλωσσών, προωθώντας παράλληλα καιτους ήδη διαθέσιμους, στοχεύοντας, μέσωτων τετραετών προγραμμάτων του, στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της διδασκαλίας και εκμάθησης των γλωσσών στα σημερινά πολύγλωσσα και πολυπολιτισμικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα των κρατών-μελών του.

Τα τετραετή προγράμματα του ECML εδράζονται στις θεμελιώδεις αρχές του Συμβουλίου της Ευρώπης: τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου και σχεδιάζονται με βάση τις προτεραιότητες των κρατών-μελών του σε θέματα γλωσσικής εκπαίδευσης, όπως αυτές αποτυπώνονται από τις εθνικές αρχές καθενός, μέσω της συμμετοχής τους σε σχετικές έρευνες που διεξάγει ο εν λόγω Οργανισμός, πριν την οριστικοποίηση κάθε νέου προγράμματος.

Έτσι, στα τέλη του 2022, εν όψει της παρουσίασης του νέου τετραετούς του προγράμματος, πραγματοποίησε online έρευνα στα κράτη-μέλη του, στην οποία συμμετείχε και η χώρα μας, μέσω του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Η έρευνα βασιζόταν στις βασικές θεματικές ενότητες του ECML2 , με την προσθήκη επιπλέον μίας ενότητας που αφορά τις εγκάρσιες δεξιότητες ή δεξιότητες του 21ου αι. και μίας ακόμα σχετιζόμενης με τη Σύσταση (Recommendation) που εξέδωσε το Συμβούλιο της Ευρώπης το 20223, η οποία αναφέρεται στη σημασία της πολυγλωσσικής και πολυπολιτισμικής εκπαίδευσης για τη δημοκρατική κουλτούρα.

Πρόσκληση pdf

CALL en

CALL  FR