-->

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Προκήρυξη θέσης Διευθυντή/τριας της Ωτορινολαρυγγολογικής Κλινικής του Τομέα Νευρολογίας & Αισθητηρίων Οργάνων του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Τμήμα Ιατρικής

04.07.2023

 

O Διευθυντής του Τομέα Νευρολογίας & Αισθητηρίων Οργάνων, Καθηγητής Νευροχειρουργικής κ. Πατεράκης Κωνσταντίνος, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 55 του ν. 4957/2022, το άρθρο 4 του ΜΕΡΟΥΣ Β της ΚΥΑ 123024/Ζ1/06-10-2022 του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων και του Υπουργείου Επικράτειας καθώς και το κεφάλαιο Ε της με αριθμό πρωτοκόλλου 119929/Ζ1/30.09.2022 Εγκυκλίου του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ

ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ

για την ανάδειξη Διευθυντή/ριας της Ωτορινολαρυγγολογικής Κλινικής του Τομέα Νευρολογίας & Αισθητηρίων Οργάνων του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλλουν υποψηφιότητα στη Γραμματεία του Τομέα Νευρολογίας & Αισθητηρίων Οργάνων από 31/05/2023 έως και 14/06/2023 με αίτησή τους αποκλειστικά ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ekemalaki@hotmail.com. Οι υποψήφιοι/ες μπορούν να παραιτηθούν από την υποψηφιότητα τους έως την έναρξη της διαδικασίας εκλογής. Η παραίτηση του/της υποψηφίου/ας γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ekemalaki@hotmail.com, η οποία απευθύνεται στο όργανο στο οποίο υποβάλλεται σύμφωνα με τα ανωτέρω η υποψηφιότητα. Οι αιτήσεις υποψηφιοτήτων και παραιτήσεων πρωτοκολλώνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Α.Ε.Ι., ώστε να προκύπτει η ημερομηνία υποβολής τους.

Προκήρυξη pdf