-->

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών ΙΚΥ-ΕΥΔΑΠ σε υποψήφιους διδάκτορες ελληνικών ΑΕΙ για εκπόνηση διδακτορικής έρευνας ακαδ. έτος 2023 – 2024

Τμήμα Ιατρικής

26.06.2023

 

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, στο πλαίσιο του προγράμματος με τίτλο «Υποτροφίες ΙΚΥΕΥΔΑΠ» που καταρτίστηκε με την Απόφαση 91811/Ζ1/27.07.2022 του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ Τεύχος Β’ 3983/27.07.2022)·

Προκηρύσσει

Δύο (2) θέσεις υποτροφιών τετραετούς διάρκειας που χρηματοδοτούνται από την ΕΥΔΑΠ σε υποψήφιους/ες διδάκτορες ελληνικών ΑΕΙ που εκπονούν τη διατριβή τους στα εξής αντικείμενα:

1. Παροχή υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης.

2. Μελέτη, κατασκευή, εγκατάσταση, λειτουργία, εκμετάλλευση, διαχείριση, συντήρηση, επέκταση και ανανέωση συστημάτων ύδρευσης και αποχέτευσης.

3 Άντληση, αφαλάτωση, επεξεργασία, αποθήκευση, μεταφορά και διανομή πάσης φύσεως υδάτων.

4. Έργα και διαδικασίες συλλογής, μεταφοράς, αποθήκευσης, επεξεργασίας καθώς και διαχείριση και διάθεση των προϊόντων της επεξεργασίας των λυμάτων.

Πρόσκληση pdf

Ανακοίνωση pdf