-->

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Χορήγηση βραβείων ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 του κληροδοτήματος Γεωργίου Ν. Χαζίρη

Τμήμα Ιατρικής

31.10.2023

 

Η Διοικούσα επιτροπή του Χαζίρειου κληροδοτήματος

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Σε βράβευση χωρίς διαγωνισμό για το ακαδημαϊκό έτος 2022 – 2023 αριστούχους φοιτητές της Ιατρικής Σχολής Ελληνικών Πανεπιστημίων καταγόμενους από το νομό Χανίων.

Το βραβείο έχει την ονομασία «ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ν. ΧΑΖΙΡΗ».

Το ποσό του βραβείου ανέρχεται στα 1000 ευρώ.

Το βραβείο δίνεται εφ’ άπαξ στους δικαιούχους.

Ο αριθμός των βραβείων είναι 20 και αναφέρεται σε αριστούχους φοιτητές Ιατρικής Ελληνικών Πανεπιστημίων, (οι 20 πρώτοι με βαθμολογία άριστα από 8,50 έως 10).

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν στη διοικούσα επιτροπή του ιδρύματος, (Ενορία Αγίας Μαρίνας, 73100, Χανιά) τα παρακάτω δικαιολογητικά: Α) Αίτηση, Β) Πιστοποιητικό εντοπιότητας από το οποίο να προκύπτει η καταγωγή τους από το νομό Χανίων, Γ) Βεβαίωση από τη γραμματεία της σχολής τους ή του τμήματος που να βεβαιώνει ότι έχουν εξετασθεί επιτυχώς σε όλα τα μαθήματα των προηγούμενων εξαμήνων, Δ) Αναλυτική βαθμολογία των δυο τελευταίων εξαμήνων και η επίδοση τους βεβαιωμένη, να είναι κατά μέσον όρο 8,5 και άνω (άριστη).

Κατάθεση των δικαιολογητικών έως 31-10-2023. Ουδεμία παραλαβή δικαιολογητικών θα γίνει δεχτή μετά την παραπάνω ημερομηνία αποδεικνυόμενη από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου. Πληροφορίες Π. Γεώργιος Περάκης τηλ. 6977826215.

Υποτροφίες pdf

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

Ο ΚΥΔΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ

ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ

Σημ. Παρακαλούμε για την δημοσιοποίηση του παρόντος.