-->

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Ορκωμοσία Νοεμβρίου 2023-2024

Τμήμα Ιατρικής

15.10.2023

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι φοιτητές που εκπλήρωσαν ή θα εκπληρώσουν σύντομα τις ακαδημαϊκές τους υποχρεώσεις και θα συμμετέχουν στην ορκωμοσία του Νοεμβρίου 2023-2024 (η ακριβής ημερομηνία της οποίας θα ανακοινωθεί από την Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Υγείας με νεότερη ανακοίνωση) να αποστείλουν ηλεκτρονικά  έως 15/010/2023 (από το προσωπικό τους mail, κι όχι του Πανεπιστημίου) στο gmed-foititika@uth.gr (με θέμα ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ- ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ) τα εξής στοιχεία: ονοματεπώνυμο, αριθμό κινητού τηλεφώνου και τυχόν μαθήματα που υπολείπονται για τη λήψη του πτυχίου. Σε περίπτωση που δεν οφείλουν μαθήματα, μπορούν να αποστείλουν ηλεκτρονικά, ταχυδρομικά ή να φέρουν αυτοπροσώπως, τα δικαιολογητικά της ορκωμοσίας όπως αναφέρονται στην ιστοσελίδα του Τμήματος https://www.med.uth.gr/Deta ils Stat.aspx?StatID=79&lg=GR    

(Το ερωτηματολόγιο ΜΠΟΡΩ  θα είναι διαθέσιμο αργότερα με νεότερη ενημέρωση και η βεβαίωση από τη βιβλιοθήκη θα αναζητηθεί κεντρικά από τη Γραμματεία)

Πληροφορίες: Μπομπόλα Ελένη 2410685592 bobola@med.uth.gr