-->

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Ανακοίνωση του μαθήματος "Ανατομία Σπλάχνων - Αγγείων"

Τμήμα Ιατρικής

27.10.2023

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ

ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ ΣΠΛΑΧΝΩΝ – ΑΓΓΕΙΩΝ

 

Η έναρξη των διαλέξεων του μαθήματος Ανατομία Σπλάχνων θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 05/10/2023.

Η έναρξη των εργαστηρίων του μαθήματος Ανατομία Σπλάχνων θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 06/10/2023.

Οι ομάδες Β και Γ θα προσέρχονται για εργαστήριο κάθε Παρασκευή.

Οι ομάδες Α και Δ θα προσέρχονται για εργαστήριο κάθε Πέμπτη.

Ανακοίνωση pdf


Αικατερίνη Γ. Βάσιου