-->

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Ανακοίνωση του μαθήματος "Στοιχεία Πυρηνικής Ιατρικής"

Τμήμα Ιατρικής

01.12.2023

 

Την Παρασκευή 01-12-2023 παρακαλούνται οι φοιτητές που έχουν επιλέξει το κατά επιλογήν υποχρεωτικό μάθημα "ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ" να προσέλθουν στις 15.30 μ.μ. στην αίθουσα 3  - ΒΙΟΠΟΛΙΣ.

Ο Υπεύθυνος του μαθήματος,

Π. Γεωργούλιας
Καθηγητής Πυρηνικής Ιατρικής