-->

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Ανακοίνωση Εργαστηρίου Ανατομίας

Τμήμα Ιατρικής

24.11.2023

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ

 

Οι φοιτητές που συμμετέχουν στο εργαστήριο Ανατομίας Σπλάχνων της Πέμπτης με την κ. Βάσιου να επικοινωνήσουν άμεσα μαζί της για αναπλήρωση του Εργαστηρίου.

Από το Εργαστήριο Ανατομίας