-->

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Μετεγγραφές 2023-2024 - Κατάθεση δικαιολογητικών

Τμήμα Ιατρικής

24.11.2023

 

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η


Μετά την κύρωση των ονομαστικών πινάκων από το Υ.ΠΑΙ.Θ. των αιτούντων μετεγγραφής για τις περιπτώσεις με οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια και των αιτούντων μετεγγραφής αδελφών προπτυχιακών φοιτητών καθώς επίσης των αιτούντων φοιτητών Κυπριακής καταγωγής, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά για την εγγραφή τους από την Δευτέρα 20/11/2023 έως και την Παρασκευή 24/11/2023 (ώρες υποδοχής κοινού 12:00-14:00), επιδεικνύοντας  την αστυνομική τους ταυτότητα ή το διαβατήριο, προκειμένου να καταθέσουν

 · Αντίγραφο της ηλεκτρονικής τους αίτησης (η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης κατά την έννοια και τις συνέπειες του Ν. 1599/1986(Α΄75) υπογεγραμμένη.

· Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αναγράφονται στην ηλεκτρονική τους αίτηση και οι επιτυχόντες δεσμεύτηκαν να προσκομίσουν, προκειμένου να ελεγχθούν.

· Ευκρινές φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας 

· Βεβαίωση ΑΜΚΑ (από το http://www.amka.gr/amkagr)

· Φωτοτυπία Απολυτήριου Λυκείου

· 1 φωτογραφία αστυνομικής ταυτότητας (ασπρόμαυρη ή έγχρωμη)                                                                                      

 

 

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ