-->

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΚωδικός Μαθήματος: ΚΑ0200

Υπεύθυνος Καθηγητής: Ζαχαρούλης Δημήτριος, Καθηγητής

Άλλοι Διδάσκοντες: KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΕΠΕΤΕΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΖΟΒΑΡΑΣ, ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΠΟΥΛΤΣΙΔΗ, IΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ, MΑΤΘΑΙΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ, ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΜΑΛΟΥΔΗΣ, ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΜΠΟΜΠΟΥ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΤΗΣ

ECTS: 15.00

Τύπος|Είδος Μαθήματος: ΥΠ | ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΉΣ ΠΕΡΙΟΧΉΣ

Εξάμηνο Διδασκαλίας: 12o Εξάμηνο

Ώρες την Εβδομάδα: 30 Ώρες

Συνολικός χρόνος (Ώρες Διδασκαλίας + Φόρτος Εργασίας Φοιτητή) 382 Ώρες

Προαπαιτούμενα: Παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση στην i. Χειρουργική Σημειολογία ii. Χειρουργική Ι iii. Χειρουργική ΙΙ

Γλώσσα Διδασκαλίας: ΕΛΛΗΝΙΚΑ & ΑΓΓΛΙΚΑ

Διαθέσιμο για Erasmus: ΝΑΙ

Διαλέξεις Εξαμήνου: Λεπτομέρειες/Διαλέξεις

Τρόπος Διδασκαλία: Η εκπαίδευση γίνεται σε ομάδες υπό την επίβλεψη υπευθύνου μέλους ΔΕΠ και κάθε φοιτητής παρακολουθεί υπεύθυνα συγκεκριμένους ασθενείς Ανάλυση κλινικών περιστατικών και αξιοποίηση του πληροφοριακού συστήματος της κλινικής

Μέθοδος Αξιολόγησης: Υποχρεωτική παρουσία στις διαλέξεις των μαθημάτων Προφορικές Εξετάσεις 100%

Αντικειμενικοί Στόχοι/Επιδιωκόμενα Αποτελέσματα: 1. Η εξοικείωση των φοιτητών με την διάγνωση και αντιμετώπιση των χειρουργικών αρρώστων.
2. Η συμμετοχή των φοιτητών σε μετεκπαιδευτικά μαθήματα, σεμινάρια ή συνέδρια που οργανώνονται από την Xειρουργική Κλινική.
3. Οι φοιτητές συμμετέχουν στις δραστηριότητες της κλινικής ως δόκιμοι ιατροί.

Γενικές Ικανότητες

• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με τη χρήση των απαραίτητων νέων τεχνολογιών
• Λήψη αποφάσεων
• Εργασία δε διεθνές περιβάλλον
• Εργασία δε διεπιστημονικό περιβάλλον
• Παραγωγή νέων ερευνητικών τεχνικών

URL Μαθήματος : https://www.med.uth.gr/DetailsLesNew.aspx?id=106

Περιγραφή Μαθήματος:

Συνιστώμενη βιβλιογραφία: -Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
1. Current Σύγχρονη Χειρουργική Διάγνωση και Θεραπεία 3η έκδοση Doherty Gerard
2. Γενική Χειρουργική, Ι. Δ. Κανέλος
3. Kλινική Χειρουργική, M.M. HENRY, J.N. THOMSON