-->

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣΚωδικός Μαθήματος: ΚΙ0502

Υπεύθυνος Καθηγητής: Ραχιώτης Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής

Άλλοι Διδάσκοντες: ΜΕΛΗ ΔΕΠ: Χ. ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, Χ. ΛΙΟΝΗΣ, Χ. ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ, Β. ΜΟΥΧΤΟΥΡΗ, Γ. ΡΑΧΙΩΤΗΣ, Ι. ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗ ΕΔΙΠ: Π. ΜΗΝΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ: Μ. ΓΑΒΑΝΑ, Μ. ΚΟΥΡΕΑΣ, Ο. ΠΙΝΑΚΑ, Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΑΚΗΣ

ECTS: 2.00

Τύπος|Είδος Μαθήματος: ΥΠ | ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΉΣ ΠΕΡΙΟΧΉΣ

Εξάμηνο Διδασκαλίας: 7o Εξάμηνο

Ώρες την Εβδομάδα: 6 Ώρες

Συνολικός χρόνος (Ώρες Διδασκαλίας + Φόρτος Εργασίας Φοιτητή)

Προαπαιτούμενα: ΟΧΙ

Γλώσσα Διδασκαλίας: ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Διαθέσιμο για Erasmus: ΟΧΙ

Διαλέξεις Εξαμήνου: Σύντομα Διαθέσιμο...

Τρόπος Διδασκαλία: ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class Χρήση Τ.Π.Ε (e mail) στην επικοινωνία με τους φοιτητές

Μέθοδος Αξιολόγησης: Γλώσσα αξιολόγησης: Ελληνικά Μέθοδοι αξιολόγησης: Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής (60% της συνολικής βαθμολογίας) και κατάθεση, γραπτής εργασίας με δημόσια παρουσίαση (40% της συνολικής βαθμολογίας). Η αξιολόγηση του μαθήματος και των διδασκόντων πραγματοποιείται-στο τέλος του εξαμήνου- μέσω της συμπλήρωσης από τους φοιτητές ειδικού ερωτηματολογίου. Οι φοιτητές ενθαρρύνονται να διατυπώσουν τις απόψεις τους μέσω του ερωτηματολογίου τόσο για την εκπαιδευτική διαδικασία του εν λόγω μαθήματος , όσο και για τις ενδεχόμενες αλλαγές οι οποίες είναι αναγκαίες κατά την άποψή τους. Οι απαντήσεις των φοιτητών λαμβάνονται υπόψη προκειμένου να γίνουν βελτιωτικές αλλαγές.

Αντικειμενικοί Στόχοι/Επιδιωκόμενα Αποτελέσματα: Αντικείμενο του μαθήματος: H μελέτη και η μεταφορά γνώσεων σχετικά με τον τρόπο παροχής φροντίδας κατά την πρώτη επαφή του ασθενή με το σύστημα υγείας (πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, ΠΦΥ).

URL Μαθήματος :

Περιγραφή Μαθήματος:

Συνιστώμενη βιβλιογραφία: -Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :

Eισαγωγή στη Γενική Ιατρική (Αθηνά Τατσιώνη, Βασιλείος Καραθάνος, Αριστέα Μίσσιου)
Εφαρμογές Καλών Πρακτικών Ομάδας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Ρόλοι, Δραστηριότητες, Δεξιότητες Μελών Ομάδας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΑΘΗΝΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ-ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΘΕΟΔΟΥΛΑ ΑΔΑΜΑΚΙΔΟΥ, ΒΕΝΕΤΙΑ-ΣΟΦΙΑ ΒΕΛΟΝΑΚΗ, ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΒΙΒΙΛΑΚΗ, ΕΛΕΝΗ ΚΑΠΡΕΛΗ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΡΙΕΜΠΑΡΔΗΣ, ΑΡΕΤΗ ΛΑΓΙΟΥ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΙΟΝΗΣ, ΑΝΤΑ ΜΑΡΚΑΚΗ, ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ-ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗΣ, ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΑΚΑΚΗ, ΕΥΑΝΘΙΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ)
Community and coordination of care (A practice brief to support implementation of the WHO. Framework on integrated people-centred health services), WHO, 2018το
Σχέση Ιατρού- Ασθενή (θεωρητική και πρακτική προσέγγιση). Πανεπιστήμιο Κρήτης- Σχολή Επιστημών Υγείας – Τμήμα Ιατρικής. Χρήστος Λιονής και Ελένη Πιτέλου. Οκτώβριος 2015.
Planning health promotion programs: introductory workbook. Public Health Ontario, 4th edition,2015
http://www.greekphcguidelines.gr/