-->

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΩΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣΚωδικός Μαθήματος: ΜΡ0110

Υπεύθυνος Καθηγητής: Ζιμπής Αριστείδης, Καθηγητής

Άλλοι Διδάσκοντες:

ECTS: 2.00

Τύπος|Είδος Μαθήματος: ΕΠ | ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΉΣ ΠΕΡΙΟΧΉΣ

Εξάμηνο Διδασκαλίας: 14o Εξάμηνο

Ώρες την Εβδομάδα: 2 Ώρες

Συνολικός χρόνος (Ώρες Διδασκαλίας + Φόρτος Εργασίας Φοιτητή) 54 Ώρες

Προαπαιτούμενα: ΟΧΙ

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά/Αγγλικά

Διαθέσιμο για Erasmus: ΟΧΙ

Διαλέξεις Εξαμήνου: Σύντομα Διαθέσιμο...

Τρόπος Διδασκαλία: Διαλέξεις, Πρόσωπο με πρόσωπο στο αμφιθέατρο, 5 ώρες εργαστηριακή εκπαίδευση σε εθελοντές - μοντέλα ή με χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών CAL (computer assisted learning) - Keynote μέσα κοινωνικής δικτύωσης τρισδιάστατα ανατομικά μοντέλα

Μέθοδος Αξιολόγησης: Γραπτές εξετάσεις - δυνιτικά διαδικτυακές εξετάσεις. Τα γενικά κριτήρια αξιολόγησης αναλύονται κατά το εισαγωγικό μάθημα.

Αντικειμενικοί Στόχοι/Επιδιωκόμενα Αποτελέσματα: Σε αυτό το μάθημα διδάσκεται η φυσιολογική επιφανειακή ανατομία του ανθρωπίνου σώματος, η κλινική ανατομία κυρίως του μυοσκελετικού συστήματος καθώς επίσης γίνονται αναφορές σε κλινικές καταστάσεις από το πρίσμα της ανατομικής θεώρησης των προβλημάτων.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

Έχει κατανόηση τη ανατομία στο χώρο
Χρησιμοποιεί την ανατομία στην κλινική πράξη και στη διαφοροδιάγνωση
Αναλύει τα κλινικά ευρήματα βάσει της επιφανειακής ανατομίας
Μπορεί να ερμηνεύει τα κλινικά προβλήματα βάσει των ανατομικών σχέσεων

URL Μαθήματος : https://eclass.uth.gr/courses/MED_U_153/

Περιγραφή Μαθήματος:

Συνιστώμενη βιβλιογραφία: Eπιφανειακή-Kλινική Aνατομία του Aνθρώπου Α.Χ. ZIMΠΗΣ 2018

Ανατομία του Ανθρώπου. Anne M. Gilroy, MA 2019