-->

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΝΕΥΡΟΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ - CLINICAL AND FUNCTIONAL NEUROIMAGINGΚωδικός Μαθήματος: ΑΑ0902

Υπεύθυνος Καθηγητής: Βλυχού Μαριάννα, Καθηγήτρια

Άλλοι Διδάσκοντες: Χρήστος Παπατζάλας,Λογοθεραπευτής Κωνσταντίνος Φουντάς, Καθηγητής Νευροχειρουργικής

ECTS: 2.00

Τύπος|Είδος Μαθήματος: ΕΠ | ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΉΣ ΠΕΡΙΟΧΉΣ

Εξάμηνο Διδασκαλίας: 14o Εξάμηνο

Ώρες την Εβδομάδα: 2 Ώρες

Συνολικός χρόνος (Ώρες Διδασκαλίας + Φόρτος Εργασίας Φοιτητή) 54 Ώρες

Προαπαιτούμενα: ΟΧΙ

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά/Αγγλικά

Διαθέσιμο για Erasmus: ΝΑΙ

Διαλέξεις Εξαμήνου: Σύντομα Διαθέσιμο...

Τρόπος Διδασκαλία: Ανάπτυξη θεμάτων– Σχολιασμός χαρακτηριστικών περιπτώσεων ασθενών – Ανάλυση κλινικών περιστατικών σε ψηφιακή μορφή με την χρήση εξειδικευμένου λογισμικού

Μέθοδος Αξιολόγησης: Γραπτές εξετάσεις με εξετάσεις πολλαπλής επιλογής

Αντικειμενικοί Στόχοι/Επιδιωκόμενα Αποτελέσματα: Το μάθημα στοχεύει στην εξοικείωση των φοιτητών με την απεικόνιση του εγκεφάλου με τη μέθοδο της Μαγνητικής Τομογραφίας, λαμβάνοντας υπόψη συγκεκριμένες ανατομικές δομές.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να :
1. αναγνωρίσει και να περιγράψει τις ανατομικές δομές του εγκεφάλου σε μία Μαγνητική Τομογραφία
2. αναγνωρίσει και να περιγράψει τις λειτουργικές περιοχές του εγκεφάλου
3. αναγνωρίσει τις ειδικές μεθόδους μαγνητικής τομογραφίας όπως ακολουθίες διάχυσης, λειτουργική μαγνητική τομογραφία και ακολουθία αιματικής διήθησης.
4. αναγνωρίσει και να περιγράψει τις κλινικές εφαρμογές των ειδικών αυτών μεθόδων
5. κατανοήσει την πλαστικότητα των λειτουργικών δομών του εγκεφάλου

URL Μαθήματος :

Περιγραφή Μαθήματος:

Συνιστώμενη βιβλιογραφία: -Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :-Στους φοιτητές παρέχονται σε ηλεκτρονική μορφή Διδακτικές Σημειώσεις