-->

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΠΤΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΩΝ - CROSS-SECTIONAL CADAVERIC HUMAN ANATOMYΚωδικός Μαθήματος: ΜΡ1001

Υπεύθυνος Καθηγητής: Ζιμπής Αριστείδης, Καθηγητής

Άλλοι Διδάσκοντες:

ECTS: 2.00

Τύπος|Είδος Μαθήματος: ΕΠ | ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΉΣ ΠΕΡΙΟΧΉΣ

Εξάμηνο Διδασκαλίας: 13o Εξάμηνο

Ώρες την Εβδομάδα: 2 Ώρες

Συνολικός χρόνος (Ώρες Διδασκαλίας + Φόρτος Εργασίας Φοιτητή) 54 Ώρες

Προαπαιτούμενα: ΟΧΙ

Γλώσσα Διδασκαλίας: Eλληνική ή/και Aγγλική

Διαθέσιμο για Erasmus: ΟΧΙ

Διαλέξεις Εξαμήνου: Σύντομα Διαθέσιμο...

Τρόπος Διδασκαλία: Διαλέξεις, Πρόσωπο με πρόσωπο στο αμφιθέατρο, 5 ώρες εργαστηριακή εκπαίδευση σε εθελοντές - μοντέλα ή με χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών CAL (computer assisted learning) -Keynote μέσα κοινωνικής δικτύωσης τριασδιαστατα ανατομικά μοντέλα

Μέθοδος Αξιολόγησης: Γραπτές εξετάσεις - δυνιτικά διαδικτυακές εξετάσεις. Τα γενικά κριτήρια αξιολόγησης αναλύονται κατά το εισαγωγικό μάθημα.

Αντικειμενικοί Στόχοι/Επιδιωκόμενα Αποτελέσματα: Σκοπός του μαθήματος είναι η μελέτη των ατομικών δομών του ανθρώπου στα τρία ανατομικά επίπεδα σε πτωματικά παρασκευάσματα.
Αυτό θα βοηθήσει στην κατανόηση των σχέσεων των διαφόρων οργάνων και των δομών του ανθρωπίνου σώματος μεταξύ τους καθώς επίσης στην κατανόηση των διαφόρων χειρουργικών προσελάσεων. Η μελέτη της ανθρώπινης ανατομίας μέσα από πτωματικές διατομές προσφέρει μια διαφορετική οπτική γωνία για τη θέση, το μέγεθος, το σχήμα και τις σχέσεις των οργάνων και των δομών μεταξύ τους.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

- Έχει κατανόηση τη ανατομία στο χώρο
- Είναι σε θέση να διακρίνει την τοπογραφική ανατομία
- Χρησιμοποιεί την ανατομία στην κλινική πράξη
- Αναλύει και να κατανοεί τις χειρουργικές προσπελάσεις
- Μπορεί να ερμηνεύει τις ανατομικές σχέσεις

URL Μαθήματος : https://eclass.uth.gr/courses/MED_U_118/

Περιγραφή Μαθήματος:

Συνιστώμενη βιβλιογραφία: Ανατομία του Ανθρώπου. Anne M. Gilroy, MA 2019
Κλινική ανατομία ώμου, Τύπος: Σύγγραμμα Α.Χ.Ζιμπής, 1η έκδ./2017