-->

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥΚωδικός Μαθήματος: ΜΡ1002

Υπεύθυνος Καθηγητής: Ζιμπής Αριστείδης, Καθηγητής

Άλλοι Διδάσκοντες:

ECTS: 2.00

Τύπος|Είδος Μαθήματος: ΕΠ | ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΉΣ ΠΕΡΙΟΧΉΣ

Εξάμηνο Διδασκαλίας: 13o Εξάμηνο

Ώρες την Εβδομάδα: 2 Ώρες

Συνολικός χρόνος (Ώρες Διδασκαλίας + Φόρτος Εργασίας Φοιτητή) 54 Ώρες

Προαπαιτούμενα: ΟΧΙ

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά ή/και Αγγλικά

Διαθέσιμο για Erasmus: ΟΧΙ

Διαλέξεις Εξαμήνου: Σύντομα Διαθέσιμο...

Τρόπος Διδασκαλία: Τα μαθήματα θα περιλαμβάνουν διαλέξεις ή/ και εργαστηριακές ασκήσεις 2ωρης διάρκειας. Κατά τις εργαστηριακές ασκήσεις θα επιτελείται ανατομική παρασκευή των δομών που διδάσκονται, σε πτωματικά παρασκευάσματα. Keynote μέσα κοινωνικής δικτύωσης τριασδιαστατα ανατομικά μοντέλα

Μέθοδος Αξιολόγησης: Γραπτές εξετάσεις - δυνιτικά διαδικτυακές εξετάσεις. Τα γενικά κριτήρια αξιολόγησης αναλύονται κατά το εισαγωγικό μάθημα.

Αντικειμενικοί Στόχοι/Επιδιωκόμενα Αποτελέσματα: Στόχος του μαθήματος είναι η μελέτη και η κατανόηση των αλληλεξαρτήσεων των συστημάτων του ανθρωπίνου σώματος.
Με αυτή την έννοια το μάθημα αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία ο φοιτητής θα χτίσει την κλινική του σκέψη και την προσέγγιση του ασθενούς.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

Έχει κατανόηση τη ανατομία στο χώρο
Έχει γνώση της λειτουργικής ανατομίας
Είναι σε θέση να διακρίνει την τοπογραφική ανατομία
Χρησιμοποιεί την ανατομία στην κλινική πράξη και στη διαφοροδιάγνωση
Αναλύει τα κλινικά ευρήματα βάσει της τοπογραφικής ανατομίας
Μπορεί να συνεργαστεί με τους συμφοιτητές του για να την ερμηνεία κλινικών προβλημάτων βάσει των ανατομικών σχέσεων

URL Μαθήματος : https://eclass.uth.gr/courses/MED_U_218/

Περιγραφή Μαθήματος:

Συνιστώμενη βιβλιογραφία: Λειτουργική ανατομία κινητικού συστήματος. Jutta Hochschild 2019

Κλινική ανατομία ώμου, Τύπος: Σύγγραμμα Α.Χ.Ζιμπής, 1η έκδ./2017