-->

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣΚωδικός Μαθήματος: ΜΡ2001

Υπεύθυνος Καθηγητής: Ιωάννου Μαρία, Καθηγήτρια

Άλλοι Διδάσκοντες: Προσκεκλημένοι ομιλητές

ECTS: 2.00

Τύπος|Είδος Μαθήματος: ΕΠ | ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΉΣ ΠΕΡΙΟΧΉΣ

Εξάμηνο Διδασκαλίας: 13o Εξάμηνο

Ώρες την Εβδομάδα: 2 Ώρες

Συνολικός χρόνος (Ώρες Διδασκαλίας + Φόρτος Εργασίας Φοιτητή) 54 Ώρες

Προαπαιτούμενα: ΟΧΙ

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά και Αγγλικά (φοιτητές ERASMUS)

Διαθέσιμο για Erasmus: ΝΑΙ

Διαλέξεις Εξαμήνου: Λεπτομέρειες/Διαλέξεις

Τρόπος Διδασκαλία: ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ Χρήση ηλεκτρονικών μέσων στη διδασκαλία (παρουσιάσεις powerpoint), στην επικοινωνία με φοιτητές

Μέθοδος Αξιολόγησης: Η παρουσία των φοιτητών στις διαλέξεις είναι υποχρεωτική. Παρουσίαση εργασίας/βιβλιογραφικής ανασκόπησης από τους φοιτητές σε μικρές ομάδες. Τα θέματα προτείνονται από το διδάσκοντα στην αρχή του εξαμήνου και οι φοιτητές αναλαμβάνουν την μελέτη, ανάλυση και παρουσίαση ενός θέματος που θα επιλέξουν. Γραπτή εξέταση η οποία περιλαμβάνει θέματα προς ανάπτυξη ή/και ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Προφορική εξέταση για φοιτητές με ειδικές ανάγκες. Αξιολόγηση εκπαιδευτικού προγράμματος Στο τέλος της εξέτασης ζητείται από τους φοιτητές η γραπτή ανώνυμη αξιολόγηση του μαθήματος

Αντικειμενικοί Στόχοι/Επιδιωκόμενα Αποτελέσματα: Ο σκοπός του μαθήματος είναι να αποκτήσει ο φοιτητής σύγχρονες γνώσεις στο πεδίο της Αιμοπαθολογοανατομίας και να εξοικειωθεί με την διαγνωστική προσέγγιση των αιματολογικών νοσημάτων

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

• Έχει κατανόηση της ταξινόμησης των νεοπλασμάτων αιμοποιητικού και λεμφικού ιστού
• Έχει γνώση των μεθόδων και τεχνικών που χρησιμοποιούνται στη διάγνωση αυτών
• Είναι σε θέση να διακρίνει τις ξεχωριστές κλινικοπαθολογοανατομικές οντότητες στην αιμοπαθολογοανατομία
• Χρησιμοποιεί τη μικροσκοπική εικόνα για την διάγνωση λεμφωμάτων και αιμοποιητικών νοσημάτων
• Να οργανώνει και να τα αναλύει τα δεδομένα από την ανοσοϊστοχημεία και τις μοριακές τεχνικές για την αιματολογική διάγνωση.
• Χρησιμοποιεί επιστημονικά συγγράμματα και δημοσιεύσεις, προκειμένου να ενημερώνεται για τις νέες γνώσεις που αφορούν στην αιματολογία/παθολογική ανατομική αιμοποιητικού.
• Μπορεί να συνεργαστεί με τους συμφοιτητές του στη μελέτη, παρουσίαση κλινικών περιπτώσεων
• Μπορεί να συνεργαστεί με τους συμφοιτητές του για να παρουσιάσει εργασία/ βιβλιογραφική ανασκόπηση σε ένα δεδομένο θέμα.
• Μπορεί να συνεργαστεί με τους συμφοιτητές του στην αναζήτηση βιβλιογραφίας και στη συγγραφή επιστημονικών άρθρων- ενδιαφερόντων κλινικών περιπτώσεων.

URL Μαθήματος :

Περιγραφή Μαθήματος:

Συνιστώμενη βιβλιογραφία: -Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
1. Μ Ιωάννου, Π. Κορκολοπούλου. Θέματα Παθολογικής Ανατομικής Αιμοποιητικού συστήματος. Εκδόσεις ΝΕΟΝ 2021.

2. AV Hoffbrandt, PAH Moss Βασική Αιματολογία, Εκδόσεις Παρισιάνου 2014.