-->

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΜΟΡΙΑΚΗ ΙΣΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΩΝΚωδικός Μαθήματος: ΜΡ2002

Υπεύθυνος Καθηγητής: Σαμαρά Μαρία, Επίκουρος Καθηγήτρια - Μόνιμη

Άλλοι Διδάσκοντες: ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΙ ΟΜΙΛΗΤΕΣ

ECTS: 2.00

Τύπος|Είδος Μαθήματος: ΕΠ | ΥΠΟΒΆΘΡΟΥ

Εξάμηνο Διδασκαλίας: 14o Εξάμηνο

Ώρες την Εβδομάδα: 2 Ώρες

Συνολικός χρόνος (Ώρες Διδασκαλίας + Φόρτος Εργασίας Φοιτητή) 54 Ώρες

Προαπαιτούμενα: ΟΧΙ

Γλώσσα Διδασκαλίας: ΕΛΛΗΝΙΚΑ/ΑΓΓΛΙΚΑ

Διαθέσιμο για Erasmus: ΝΑΙ

Διαλέξεις Εξαμήνου: Λεπτομέρειες/Διαλέξεις

Τρόπος Διδασκαλία: ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ Power point Εργαστηριακές πειραματικές τεχνικές

Μέθοδος Αξιολόγησης: • Εξετάσεις (60%) Γραπτές, θα περιλαμβάνουν πολλαπλής επιλογής και ερωτήσεις Σωστού/ Λάθους, ερωτήσεις ανάπτυξης, προφορική εξέταση μαθητών με ιδιαίτερες ανάγκες • εργασία (40%) Αξιολόγηση μαθήματος: ανώνυμη, βασισμένη σε προφόρμες που μοιράζονται στους φοιτητές, με σύντομη ανάπτυξη και υπόδειξη προβληματισμών- προτάσεων και κλίμακα αξιολόγησης (από 1 έως 5) για αξιολόγηση σε σχέση με την επίτευξη των στόχων του μαθήματος).

Αντικειμενικοί Στόχοι/Επιδιωκόμενα Αποτελέσματα: Ο γενικός σκοπός του μαθήματος είναι να εισαγάγει τους φοιτητές στους βιολογικούς μηχανισμούς που δρουν κατά την πολυσταδιακή και πολυπαραγοντική διαδικασία της καρκινογένεσης. Περαιτέρω, το μάθημα επιδιώκει να παράσχει στους φοιτητές τα βασικά στοιχεία για τη σχέση ανάμεσα στην μορφολογία και το μοριακό προφίλ των νεοπλασμάτων, ώστε να αποκτήσουν εμπεριστατωμένη εικόνα για τη διαγνωστική προσπέλαση των νεοπλασμάτων και την αναγκαιότητα μοριακών δεικτών με προγνωστικό και προβλεπτικό χαρακτήρα για την ορθή και αποτελεσματική θεραπευτική προσέγγιση των ασθενών.
Οι ειδικοί στόχοι του μαθήματος εξειδικεύονται στα παρακάτω επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

Θα είναι σε θέση να χρησιμοποιεί την κατακτημένη γνώση προκειμένου:

• να κατανοήσει τα βασικά στοιχεία της καρκινογένεσης σε φαινοτυπικό και γονοτυπικό επίπεδο.
• να γράφει τις βασικές γενετικές αλλαγές που μπορεί να οδηγήσουν σε νεοπλασματική εξαλλαγή
• να κάνει χρήση των όρων της μοριακής ιστοπαθολογίας
• να έχει τα εφόδια να επιδιώξει την ανάλυση και παρουσίαση των βασικών σηματοδοτικών μονοπατιών που εμπλέκονται στην καρκινογένεση στα οργανικά συστήματα του ανθρώπινου οργανισμού
• να συνεργαστεί με τους συμφοιτητές του για τη δημιουργία εργασιών και βασικής έρευνας προς παρουσίαση στα φοιτητικά συνέδρια.

URL Μαθήματος :

Περιγραφή Μαθήματος:

Συνιστώμενη βιβλιογραφία: • Μοριακή Κυτταρική Βιολογία
Έκδοση: 8η αμερικανική-1η ελληνική /2018
Συγγραφείς: Harvey Lodish, Arnold Berk, Chris Kaiser, Monty Krieger, Anthony Bretscher, Hidde Ploegh, Angelica Amon, Kelsey Martin
ISBN: 978-618-5173-39-5
Τύπος: Σύγγραμμα
Διαθέτης (Εκδότης): UTOPIA ΕΚΔΟΣΕΙΣ Μ. ΕΠΕ.

• Muir’s Παθολογική Ανατομική
Έκδοση: 1/2019
Συγγραφείς: Herrington C. Simon
ISBN: 9789925563166
Τύπος: Σύγγραμμα
Διαθέτης (Εκδότης): BROKEN HILL PUBLISHERS LTD