-->

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΟΝΟΥΚωδικός Μαθήματος: ΧΡ0301

Υπεύθυνος Καθηγητής: Ελένη Αρναούτογλου, Καθηγήτρια

Άλλοι Διδάσκοντες: ΧΑΛΚΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ,ΜΠΑΡΕΚΑ ΜΕΤΑΞΙΑ, ΝΤΑΛΟΥΚΑ ΜΑΡΙΑ ΠΕΤΣΙΤΗ ΑΡΓΥΡΩ, ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ , ΜΠΟΥΖΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΚΟΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ECTS: 2.00

Τύπος|Είδος Μαθήματος: ΕΠ | ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΉΣ ΠΕΡΙΟΧΉΣ

Εξάμηνο Διδασκαλίας: 14o Εξάμηνο

Ώρες την Εβδομάδα: 2 Ώρες

Συνολικός χρόνος (Ώρες Διδασκαλίας + Φόρτος Εργασίας Φοιτητή) 54 Ώρες

Προαπαιτούμενα: ΟΧΙ

Γλώσσα Διδασκαλίας: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ERASMUS

Διαθέσιμο για Erasmus: ΝΑΙ

Διαλέξεις Εξαμήνου: Λεπτομέρειες/Διαλέξεις

Τρόπος Διδασκαλία: ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ Χρησιμοποιείται λογισμικό της Microsoft (PowerPoint) μέσω του οποίου γίνονται οι παραδόσεις των μαθημάτων. Η Βιβλιοθήκη διαθέτει τα απαραίτητα συγγράμματα του μαθήματος. Επίσης οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στις διεθνείς επιστημονικές βάσεις δεδομένων (PubMed), τις οποίες διαθέτει η Βιβλιοθήκη. Όλες οι παραδόσεις των μαθημάτων γίνονται με προβολή μέσω υπολογιστή χρησιμοποιώντας το PowerPoint. Οι ως άνω διαλέξεις των μαθημάτων είναι αναρτημένες στους ιστοτόπους της Ιατρικής Σχολής και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (e-class) με ελεύθερη πρόσβαση από τους φοιτητές της Ιατρικής Σχολής. Τέλος, το Email του υπευθύνου του μαθήματος αλλά και των λοιπών διδασκόντων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επικοινωνία μεταξύ φοιτητών και διδασκόντων και οι φοιτητές προτρέπονται να χρησιμοποιούν και αυτή τη μέθοδο επικοινωνίας. Επίσης πληροφορίες ή ανακοινώσεις που αφορούν στο μάθημα αναρτώνται στους ιστοτόπους της Ιατρικής Σχολής και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με ελεύθερη πρόσβαση από τους φοιτητές της Ιατρικής Σχολής.

Μέθοδος Αξιολόγησης: ΓΛΩΣΣΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ : ΕΛΛΗΝΙΚΑ (ΑΓΓΛΙΚΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ERASMUS) ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης Δικαίωμα στην εξέταση: 1 απουσία αδικαιολόγητη, 2 δικαιολογημένες Στους φοιτητές παραδίδονται γραπτώς τα κριτήρια αξιολόγησης κατά το πρώτο μάθημα.

Αντικειμενικοί Στόχοι/Επιδιωκόμενα Αποτελέσματα: Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΧΑΕ): Οι φοιτητές, μετά από επιτυχή εξέταση, έχουν αποδεδειγμένη γνώση και κατανόηση θεμάτων στο γνωστικό αντικείμενο της Θεραπείας Χρόνιου Πόνου (επίπεδο ΠΠΣ). Οι γνώσεις και δεξιότητες που αποκτούν είναι επιπέδου 6 (1ου κύκλου Σπουδών) του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων (EQF).

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια έχει γνώση και κατανόηση των παρακάτω επιμέρους θεμάτων:

Ο φοιτητής θα πρέπει να μπορεί να αναγνωρίζει τα κλινικά σύνδρομα πόνου, να προσεγγίζει ασθενή που πονά, να προτείνει απλά θεραπευτικά πρωτόκολλα αντιμετώπισής του, να γνωρίζει και να αντιμετωπίζει τις επιπλοκές της θεραπείας πόνου, να γνωρίζει τις εναλλακτικές θεραπείες πόνου, να γνωρίζει πώς να συνταγογραφεί και πώς να προσφέρει παρηγορητική αγωγή και ψυχολογική υποστήριξη στον ασθενή και στους οικείους του.

Γενικές Ικανότητες

Το μάθημα αποσκοπεί στην απόκτηση των παρακάτω ικανοτήτων:

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
Λήψη αποφάσεων
Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

URL Μαθήματος :

Περιγραφή Μαθήματος:

Συνιστώμενη βιβλιογραφία: Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΟΞΕΩΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΟΥ ΠΟΝΟΥ με κωδικό στο ΕΥΔΟΞΟΣ 5948
IASP Guidelines, WHO Treatment Guidelines on Pain
Clinical Practice Guidelines-APS

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: