-->

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜΕΤΡΙΑΚωδικός Μαθήματος: ΚΙ0910

Υπεύθυνος Καθηγητής: Ζιντζαράς Ηλίας, Καθηγητής

Άλλοι Διδάσκοντες: Δοξάνη Χρύσουλα

ECTS: 2.00

Τύπος|Είδος Μαθήματος: ΕΠ | ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΉΣ ΠΕΡΙΟΧΉΣ

Εξάμηνο Διδασκαλίας: 14o Εξάμηνο

Ώρες την Εβδομάδα: 2 Ώρες

Συνολικός χρόνος (Ώρες Διδασκαλίας + Φόρτος Εργασίας Φοιτητή) 54 Ώρες

Προαπαιτούμενα: ΟΧΙ

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

Διαθέσιμο για Erasmus: ΟΧΙ

Διαλέξεις Εξαμήνου: Σύντομα Διαθέσιμο...

Τρόπος Διδασκαλία: Πρόσωπο με πρόσωπο στο εργαστήριο πληροφορικής του Τμήματος και στο αμφιθέατρο. - Σε κάθε μάθημα διενεργούνται εργαστηριακές ασκήσεις σε Η/Υ Χρήση Τ.Π.Ε. στην επικοινωνία με τους φοιτητές (ιστοσελίδα, e-mail κ.λπ.)

Μέθοδος Αξιολόγησης: Η αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται στα Ελληνικά με γραπτή παρουσίαση εργαστηριακών ασκήσεων/εφαρμογών που παρουσιάστηκαν κατά τις διαλέξεις.

Αντικειμενικοί Στόχοι/Επιδιωκόμενα Αποτελέσματα: Στο μάθημα αυτό γίνεται γνωριμία με την Βιοπληροφορική και με τη χρήση υπολογιστών επιτυγχάνεται η εξοικείωση των φοιτητών με τη διαχείριση και ανάλυση γονιδιοματικών και πρωτεϊνομικών δεδομένων, και την ανάκτηση αυτών των δεδομένων από βάσεις δεδομένων του διαδικτύου.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

• Να ανακτήσει γονιδιοματικά και πρωτεϊνομικά δεδομένα από βάσεις δεδομένων του διαδικτύου
• Να διαχειριστεί και να αναλύσει τα γονιδιοματικά και πρωτεϊνομικά δεδομένα
• Να ανατρέχει με ευχέρεια στις βάσεις βιολογικών και γενετικών δεδομένων στο διαδίκτυο
• να ανατρέχει με ευχέρεια στις βάσεις βιβλιογραφικών δεδομένων βιολογικής και ιατρικής έρευνας
• να επιλέγει την κατάλληλη βάση ανάλογα με το ερευνητικό ερώτημα
• να εξαντλεί όλες τις πληροφορίες που μπορούν να εξάγουν από μια διαδικτυακή βάση δεδομένων
• να ελέγχει τη σχέση μεταξύ γονιδίων και εμφάνισης νοσημάτων
• να ελέγχει τη σχέση μεταξύ γονιδίων και αποτελεσματικότητας θεραπειών

Γενικές Ικανότητες

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
Λήψη αποφάσεων
Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

URL Μαθήματος : http://biomath.med.uth.gr

Περιγραφή Μαθήματος:

Συνιστώμενη βιβλιογραφία: Διανέμονται οι διδακτικές σημειώσεις:
• Ζιντζαράς Ηλίας (2008) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΒΙΟΜΕΤΡΙΑΣ - ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
(διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του μαθήματος καθώς και διδακτικό υλικό)

Επιπλέον ενδεικτικά αναφέρεται η ακόλουθη βιβλιογραφία
Ένας πρακτικός οδηγός για την ανάλυση γονιδίων και πρωτεϊνών (3η έκδοση 2016). Συγγραφέας: Baxevanis AD, Ouellette BFF (Επιμέλεια Ελληνικής Έκδοσης: Χαμόδρακας Σ.Ι.) Εκδοτικός Οίκος: Επιστημονικές Εκδόσεις Παρισιάνου ΑΕ
Εισαγωγή στους αλγόριθμους Βιοπληροφορικής Συγγραφέας: NEIL C. JONES, PAVEL A. PEVZNER (1η/2010) ISBN: 978-960-461-388-5 Εκδότης: ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ