-->

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΙΙΚωδικός Μαθήματος: ΜΡ0502

Υπεύθυνος Καθηγητής: Ιωάννου Μαρία, Καθηγήτρια

Άλλοι Διδάσκοντες: ΜΑΡΙΑ ΣΑΜΑΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΜΟΡΙΑΚΗ ΙΣΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ, ΕΛΕΝΗ ΕΙΡΗΝΗ ΘΩΔΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑΣ

ECTS: 4.00

Τύπος|Είδος Μαθήματος: ΥΠ | ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΉΣ ΠΕΡΙΟΧΉΣ

Εξάμηνο Διδασκαλίας: 6o Εξάμηνο

Ώρες την Εβδομάδα: 4 Ώρες

Συνολικός χρόνος (Ώρες Διδασκαλίας + Φόρτος Εργασίας Φοιτητή) 107 Ώρες

Προαπαιτούμενα: Παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση στην i. Γενική Μορφολογία ii. Ειδική Μορφολογία

Γλώσσα Διδασκαλίας: ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Διαθέσιμο για Erasmus: ΟΧΙ

Διαλέξεις Εξαμήνου: Λεπτομέρειες/Διαλέξεις

Τρόπος Διδασκαλία: ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΜΕΣΩ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΥ Power point Χρήση οπτικού μικροσκοπίου για παρατήρηση εργαστηριακών πλακιδίων και εξοικείωση με ψηφιοποιημένα εργαστηριακά πλακίδια

Μέθοδος Αξιολόγησης: Εξετάσεις: • Θεωρία: Γραπτές, πολλαπλής επιλογής και ερωτήσεις Σωστού/ Λάθους, ερωτήσεις ανάπτυξης, προφορική εξέταση μαθητών με ιδιαίτερες ανάγκες • Εργαστήριο: Εξέταση σε ψηφιοποιημένα και μη πλακίδια, με βάση αυτά που διδάχθηκαν οι φοιτητές κατά τη διάρκεια του εξαμήνου - Αξιολόγηση μαθήματος: ηλεκτρονική, ανώνυμη

Αντικειμενικοί Στόχοι/Επιδιωκόμενα Αποτελέσματα: Ο γενικός σκοπός του μαθήματος είναι να εισαγάγει τους φοιτητές στη μελέτη των μορφολογικών αλλοιώσεων που αναπτύσσονται στους ιστούς και τα όργανα όλων των συστημάτων σε παθολογικές καταστάσεις, σε προκαρκινωματώδεις αλλοιώσεις-δυσπλασίες καθώς και σε καλοήθη και κακοήθη νεοπλάσματα. Περαιτέρω, το μάθημα επιδιώκει να παράσχει στους φοιτητές τα βασικά στοιχεία για τους παθογενετικούς μηχανισμούς των αντίστοιχων νοσημάτων, τα επιδημιολογικά δεδομένα και τις κλινικές συσχετίσεις. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην μελέτη των κλασσικών ιστοπαθολογικών αλλά και των νεοτέρων μοριακών- κυτταρογενετικών χαρακτήρων των όγκων με προγνωστική και προβλεπτική σημασία.

Οι ειδικοί στόχοι του μαθήματος εξειδικεύονται στα παρακάτω επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

Θα είναι σε θέση να χρησιμοποιεί την κατακτημένη γνώση προκειμένου:

• να κατανοήσει τις βασικές μορφολογικές αλλοιώσεις που συμβαίνουν στους ιστούς και στα οργανικά συστήματα του ανθρώπου
• να κάνει χρήση των όρων σωστά και να τους συνδυάζει με βασικές γνώσεις άλλων μαθημάτων
• να έχει τα εφόδια να αναγνωρίζει μέσω ειδικών ιστολογικών τεχνικών τις διαφορές μεταξύ των φυσιολογικών ιστικών δομών και των αλλοιώσεων που αφορούν σε φλεγμονώδεις παθήσεις, προκαρκινωματώδεις αλλοιώσεις και νεοπλάσματα
• να προσεγγίζει σωστά και να αναλύσει τους ιστοπαθολογικούς και μοριακούς βιοδείκτες των νεοπλασμάτων που έχουν προγνωστική και προβλεπτική σημασία
• να συνεργαστεί με τους συμφοιτητές του για τη δημιουργία εργασιών και βασικής έρευνας προς παρουσίαση στα φοιτητικά συνέδρια

Γενικές Ικανότητες

• Το Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής οργανώνει μαθήματα, εργαστήρια, μετεκπαιδευτικές συναντήσεις και συμμετέχει ενεργά στην έρευνα και σε συνέδρια τα οποία στοχεύουν σε:
• Προαγωγή της γνώσης που θα εξυπηρετεί τις σύγχρονες ανάγκες του φοιτητή- μελλοντικού ιατρού καθώς και τις ανάγκες της κοινωνίας.
• Προαγωγή της γνώσης και της έρευνας, μέσα σε ένα ελεύθερο ακαδημαϊκά περιβάλλον, στοχεύοντας το υψηλότερο ποιοτικά εκπαιδευτικό επίπεδο.
• Τη διεξαγωγή έρευνας υψηλού επιπέδου, που θα δημοσιεύεται σε σύγχρονα Ιατρικά Περιοδικά με αναγνωρισμένο ερευνητικό έργο και θα αναγνωρίζεται διεθνώς.
• Τη διαπαιδαγώγηση των φοιτητών και φοιτητριών, ώστε να κατανοήσουν τη σύγχρονη μορφή της Ιατρικής σκέψης, τον τρόπο διεξαγωγής της έρευνας, τις θεωρίες και τις μεθοδολογικές προσεγγίσεις που σχετίζονται με παθολογικές αλλοιώσεις των ιστών του ανθρωπίνου σώματος.

Στόχος είναι η σωστή προετοιμασία φοιτητών και φοιτητριών, ικανών για περαιτέρω συνέχιση των σπουδών τους μέσα στο πανεπιστήμιό μας αλλά και την επιτυχή τους σταδιοδρομία.

URL Μαθήματος :

Περιγραφή Μαθήματος:

Συνιστώμενη βιβλιογραφία: • Muir’s Παθολογική Ανατομική
Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 77107202
Έκδοση: 1/2019
Συγγραφείς: Herrington C. Simon
ISBN: 9789925563166
Τύπος: Σύγγραμμα
Διαθέτης (Εκδότης): BROKEN HILL PUBLISHERS LTD

• Παθολογική Ανατομική, Β' τόμος
Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 77108539
Αριθμός τόμου: Τόμος Β'
Έκδοση: 3η/2018
Συγγραφείς: Σιβρίδης Λ. Ευθύμιος
ISBN: 978-618-5135-14-0
Τύπος: Σύγγραμμα
Διαθέτης (Εκδότης): ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ι. ΜΠΑΣΔΡΑ & ΣΙΑ Ο.Ε