-->

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΙΑΣ-ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣΚωδικός Μαθήματος: ΧΡ0711

Υπεύθυνος Καθηγητής: Μιλτιάδης Ματσάγκας, Καθηγητής

Άλλοι Διδάσκοντες: Α. Γιαννούκας, Ε. Αρναούτογλου, Γ. Κούβελος, Κ. Σπανός, Χ. Καραθάνος,

ECTS: 2.00

Τύπος|Είδος Μαθήματος: ΕΠ | ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΉΣ ΠΕΡΙΟΧΉΣ

Εξάμηνο Διδασκαλίας: 14o Εξάμηνο

Ώρες την Εβδομάδα: 2 Ώρες

Συνολικός χρόνος (Ώρες Διδασκαλίας + Φόρτος Εργασίας Φοιτητή) 54 Ώρες

Προαπαιτούμενα: OXI

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά ή/και Αγγλικά, όταν υπάρχουν αλλοδαποί φοιτητές που διδάσκονται το μάθημα στα πλαίσια της ανταλλαγής φοιτητών στο Πρόγραμμα ERASMUS

Διαθέσιμο για Erasmus: ΝΑΙ

Διαλέξεις Εξαμήνου: Λεπτομέρειες/Διαλέξεις

Τρόπος Διδασκαλία: Πρόσωπο με Πρόσωπο Διαλέξεις Χρησιμοποιείται λογισμικό της Microsoft (PowerPoint) μέσω του οποίου γίνονται οι παραδόσεις των μαθημάτων. Η Βιβλιοθήκη διαθέτει τα απαραίτητα συγγράμματα του μαθήματος. Επίσης οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στις διεθνείς επιστημονικές βάσεις δεδομένων (PubMed), τις οποίες διαθέτει η Βιβλιοθήκη. Όλες οι παραδόσεις των μαθημάτων γίνονται με προβολή μέσω υπολογιστή χρησιμοποιώντας το PowerPoint. Οι ως άνω διαλέξεις των μαθημάτων είναι αναρτημένες στους ιστοτόπους της Ιατρικής Σχολής και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (e-class) με ελεύθερη πρόσβαση από τους φοιτητές της Ιατρικής Σχολής. Τέλος το e-mail του υπευθύνου του μαθήματος αλλά και των λοιπών διδασκόντων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επικοινωνία μεταξύ φοιτητών και διδασκόντων και οι φοιτητές προτρέπονται να χρησιμοποιούν και αυτή τη μέθοδο επικοινωνίας. Επίσης πληροφορίες ή ανακοινώσεις που αφορούν στο μάθημα αναρτώνται στους ιστοτόπους της Ιατρικής Σχολής και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με ελεύθερη πρόσβαση από τους φοιτητές της Ιατρικής Σχολής. Power point

Μέθοδος Αξιολόγησης: Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής και Εκτίμηση της συμμετοχής τους στη Διαδραστική Διδασκαλία

Αντικειμενικοί Στόχοι/Επιδιωκόμενα Αποτελέσματα: Το μάθημα αποτελεί το βασικό στοιχείο εκπαίδευσης στην παθολογία, διάγνωση και θεραπεία των αγγειακών παθήσεων τόσο συντηρητική όσο και επεμβατική.
Ή ύλη του μαθήματος στοχεύει στην εισαγωγή των σπουδαστών με απόκτηση των βασικών γνώσεων των κυριοτέρων αγγειακών παθήσεων με τις οποίες θα βρεθεί συχνά αντιμέτωπος ο αυριανός ιατρός. Αναλύονται η βασική παθοφυσιολογία των αγγειακών παθήσεων, δίνονται οι βασικές αρχές της διάγνωσης αυτών και αναφέρεται η θεραπευτική προσέγγιση για καθεμία από αυτές.

Επίσης, το μάθημα αποτελεί ένα ουσιαστικό συμπλήρωμα του μαθήματος της Χειρουργικής Ι & ΙΙ καθώς αναφέρεται με έμφαση στη χειρουργική αντιμετώπιση των αγγειακών παθήσεων. Με αυτή την έννοια το μάθημα αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία ο φοιτητής θα οικοδομήσει την πλήρη κατανόηση για την παθογένεια, διάγνωση και χειρουργική αντιμετώπιση των αγγειακών παθήσεων.
Τέλος, στόχο του μαθήματος αποτελεί η κατανόηση από τους σπουδαστές της σημασίας της παθογένειας, της φυσικής εξέλιξης, της διάγνωσης, της πρόληψης και της θεραπείας των αγγειακών παθήσεων σε ένα διακριτό επιστημονικό πεδίο / επάγγελμα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

• Έχει κατανόηση βασικών αρχών της Αγγειολογίας-Αγγειοχειρουργικής
• Έχει γνώση της παθοφυσιολογίας των αγγειακών παθήσεων
• Χρησιμοποιεί τις γνώσεις που αποκτήθηκαν στην κλινική πράξη.
• Είναι σε θέση να αναγνωρίσει και διαγνώσει τις διάφορες αγγειακές παθήσεις.
• Είναι σε θέση να προτείνει τη θεραπευτική αντιμετώπιση ανάλογα με την πάθηση.
• Μπορεί να συνεργαστεί με τους συμφοιτητές του για να επιτελέσουν μια ομαδική εργασία.

URL Μαθήματος :

Περιγραφή Μαθήματος:

Συνιστώμενη βιβλιογραφία: Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
1. ΑΓΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ (κωδ. ΕΥΔΟΞΟΣ: 41959376)
2. ΑΓΓΕΙΑΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ (κωδ. ΕΥΔΟΞΟΣ: 41745)

Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
1. Journal of Vascular Surgery
2. European Journal of Vascular and Endovascular Surgery