-->

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ ΙΚωδικός Μαθήματος: ΝΡ0101

Υπεύθυνος Καθηγητής: Δαρδιώτης Ευθύμιος, Αναπληρωτής Καθηγητής

Άλλοι Διδάσκοντες: Γ. Ξηρομερήσιου, Κ. Φουντάς, Κ. Πατεράκης, Β. Τσιμούρτου, Δ, Ε. Καψαλάκη, Σιώκας Β, Προβατάς Α, Β. Βαλοτάσιου, Μ. Σγάντζος

ECTS: 4.00

Τύπος|Είδος Μαθήματος: ΥΠ | ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΉΣ ΠΕΡΙΟΧΉΣ

Εξάμηνο Διδασκαλίας: 9o Εξάμηνο

Ώρες την Εβδομάδα: 4 Ώρες

Συνολικός χρόνος (Ώρες Διδασκαλίας + Φόρτος Εργασίας Φοιτητή) 107 Ώρες

Προαπαιτούμενα: Παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση στην i.Νευροφυσιολογία και Φυσιολογία Ενδοκρινών ii. Ανατομία Νευρικού Συστήματος και Αισθητηρίων Οργάνων

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική Αγγλική για τους φοιτητές ERASMUS και HELMISIC

Διαθέσιμο για Erasmus: ΝΑΙ

Διαλέξεις Εξαμήνου: Λεπτομέρειες/Διαλέξεις

Τρόπος Διδασκαλία: Παραδόσεις αμφιθεάτρου

Μέθοδος Αξιολόγησης: ΓΡΑΠΤΗ Ή/ΚΑΙ ΠΡΟΦΟΡΙΚΉ ΕΞΕΤΑΣΗ

Αντικειμενικοί Στόχοι/Επιδιωκόμενα Αποτελέσματα: Η ύλη του μαθήματος στοχεύει στην εισαγωγή των φοιτητών στο επιστημονικό πεδίο της Νευρολογίας.
Με αυτή την έννοια το μάθημα αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία ο φοιτητής θα αποκτήσει θεμελιώδεις γνώσεις πάνω στην κλινική συμπτωματολογία των νευρολογικών νοσημάτων, τη νευρολογική εξέταση, την αιτιοπαθογένεια και την θεραπευτική της νευρολογίας.
Τέλος, στόχο του μαθήματος αποτελεί η κατανόηση από τους σπουδαστές της σημασίας στη συνήθη ιατρική κλινική πρακτική της νευρολογίας και της ανάδειξής της ως ανεξάρτητης ιατρικής ειδικότητας.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

• Έχει κατανόηση τη σημειολογία και τη συμπτωματολογία του των διαφόρων οδών του νευρικού συστήματος
• Μπορεί να διενεργήσει ικανοποιητική κλινική νευρολογική εξέταση ώστε να εντοπίσει το σημείο της βλάβης στο νευρικό σύστημα
• Έχει γνώση της κλινικής συμπτωματολογίας, της αιτιοπαθογένειας και της θεραπείας των διαφόρων νευρολογικών νοσημάτων
• Είναι σε θέση να διακρίνει ανάμεσα σε νευρολογικά συμπτώματα χρησιμοποιώντας την κατάλληλη νευρολογική διαφορική διάγνωση
• Χρησιμοποιεί τον νευρολογικό παρακλινικό έλεγχο με σκοπό την επίτευξη της διάγνωσης
• Μπορεί να συνεργαστεί με τους συμφοιτητές του για να ερευνήσει και να αναλύει τη διεθνή βιβλιογραφία.

URL Μαθήματος :

Περιγραφή Μαθήματος:

Συνιστώμενη βιβλιογραφία: -Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
1. Νευρολογία, Heinrich Mattle, Marco Mumenthaler, 2019 εκδόσεις: Κωνσταντάρας
2. Εγχειρίδιο κλινικής νευρολογίας, Αλ. Παπαδημητρίου, Ιατρικές Εκδόσεις Πασχαλίδης
3. Νευρολογία, Επιτομή Θεωρίας και Πράξης, Βασιλόπουλος Δ, 2016,

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: