-->

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΑΡΧΕΣ ΚΛΙΙΝΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑΚωδικός Μαθήματος: ΜΠ0214

Υπεύθυνος Καθηγητής: Γριβέα Ιωάννα, Καθηγήτρια

Άλλοι Διδάσκοντες: Γεώργιος Συρογιαννόπουλος, Ομότιμος Καθηγητής Παιδιατρικής Αντώνιος Γούναρης, Ομότιμος Καθηγητής Νεογνολογίας Εμμανουήλ Αλεξόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Παιδιατρικής – Παιδοπνευμονολογίας Αλέξανδρος Δαπόντε, Καθηγητής Μαιευτικής και Γυναικολογίας

ECTS: 2.00

Τύπος|Είδος Μαθήματος: ΕΠ | ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΉΣ ΠΕΡΙΟΧΉΣ

Εξάμηνο Διδασκαλίας: 14o Εξάμηνο

Ώρες την Εβδομάδα: 2 Ώρες

Συνολικός χρόνος (Ώρες Διδασκαλίας + Φόρτος Εργασίας Φοιτητή) 54 Ώρες

Προαπαιτούμενα: ΟΧΙ

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά

Διαθέσιμο για Erasmus: ΟΧΙ

Διαλέξεις Εξαμήνου: Σύντομα Διαθέσιμο...

Τρόπος Διδασκαλία: • Διαλέξεις • Παρουσιάσεις αρχείων πολυμέσων • Πρακτική άσκηση που περιλαμβάνει φυσική εξέταση παιδιών που νοσηλεύονται στην Παιδιατρική Κλινική ή που προσέρχονται στα ΤΕΠ της Παιδιατρικής Κλινικής • Τεχνολογίες πληροφορικής και μέσων επικοινωνιών για την παρουσίαση του υλικού των διαλέξεων, την διαδικτυακή πληροφόρηση και την πρακτική άσκηση των φοιτητών • Χρήση λογισμικού για την παρουσίαση των διαλέξεων και την προβολή διαφανειών και βίντεο. • Οδηγός μελέτης που περιλαμβάνει τα αρχεία παρουσιάσεων και σχετική διεθνή βιβλιογραφία είναι • διαδικτυακά διαθέσιμα στους φοιτητές μέσω του e-class. • Πληροφορίες για το μάθημα, τους διδάσκοντες είναι διαθέσιμα στη γραμματεία της Παιδιατρικής Κλινικής

Μέθοδος Αξιολόγησης: Η εξέταση / αξιολόγηση του φοιτητή γίνεται στο τέλος του μαθήματος με τη συμμετοχή του με τη συμμετοχή τους στην φυσική εξέταση ασθενών (30%) και σε γραπτές ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής (70%).

Αντικειμενικοί Στόχοι/Επιδιωκόμενα Αποτελέσματα: Στόχος του μαθήματος είναι η εκπαίδευση των φοιτητών στην φυσική εξέταση των παιδιών έτσι ώστε με βάση το σύμπτωμα ή το κλινικό εύρημα και σε συνδυασμό πάντα με το ιστορικό να μπορεί να αξιολογήσει την εικόνα του ασθενούς και να μπορεί να προγραμματίσει εργαστηριακό και/ή απεικονιστικό έλεγχο ώστε να οδηγηθεί στην διάγνωση.
Θα αναλυθούν η κλινική συμπτωματολογία και τα παθολογικά ευρήματα από τη φυσική εξέταση ξεχωριστά για κάθε σύστημα αλλά και σε συνδυασμό έτσι ώστε όταν ο φοιτητής κάνει κλινική άσκηση στην παιδιατρική να μπορεί να εκτιμήσει αλλά και να αξιολογήσει οποιοδήποτε παθολογικό εύρημα υπάρχει κατά τη φυσική εξέταση αλλά πως αυτό θα αξιολογηθεί κατά περίπτωση.

Γενικές Ικανότητες

• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών (πρακτικά και θεωρητικά)
• Ανάπτυξη δεξιοτήτων
• Λήψη αποφάσεων
• Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

URL Μαθήματος :

Περιγραφή Μαθήματος:

Συνιστώμενη βιβλιογραφία: ΒΙΒΛΙΑ
1. «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ», 1η έκδοση 2020, Εκδόσεις Ιωάννης Κωνσταντάρας
2. «Παιδιατρική: δεξιότητες και κλινική εφαρμογή» Συγγραφέας: Goldbloom Richard B. 1η έκδοση 2009. Επιστημονικές Εκδόσεις ΠΑΡΙΣΙΑΝΟΥ Α.Ε.

Περιοδικά
1. Pediatrics
2. Pediatrics in Review
3. Journal of Pediatrics