-->

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Πρωτοετείς Φοιτητές

Τμήμα Ιατρικής

11.12.2020

Επιτυχόντες μετεγγραφής 11-12-2020

Οι επιτυχόντες μετεγγραφής καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις εγγραφής και τα δικαιολογητικά τους, ηλεκτρονικά το συντομότερο δυνατό στη Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής στην ηλεκτρονική διεύθυνση: gmed-foititika@uth.gr 

Τα πρωτότυπα έγγραφα να αποσταλούν σε δεύτερο χρόνο ταχυδρομικά στη διεύθυνση:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ - 2ος ΟΡΟΦΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 3, ΒΙΟΠΟΛΙΣ Τ.Κ. 41500 ΛΑΡΙΣΑ

(με την ένδειξη εγγραφή επιτυχόντων μεταγγραφών)

 

 Απαραίτητα δικαιολογητικά:    

  1. Ηλεκτρονική Αίτηση Μετεγγραφής που υποβλήθηκε στο Υπουργείο με υπογραφή στο τέλος της σελίδας, καθώς και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην αίτηση.

  2. Μία (1)  φωτογραφία (τύπου αστυνομικής ταυτότητας)

  3. Συμπληρωμένη αίτηση εγγραφής (επισυνάπτεται)

  4. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είστε εγγεγραμμένοι σε άλλο Τμήμα ή Σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Ελλάδας (επισυνάπτεται) ή τη ΔΙΑΓΡΡΑΦΗ σας από το άλλο τμήμα, εάν είσαστε εγγεγραμμένοι σε άλλο ΑΕΙ

  5. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας

  6. Έντυπο στο οποίο να αναγράφεται ο αριθμός ΑΜΚΑ (μπορεί να αναζητηθεί  άμεσα στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.amka.gr/AMKAGR

Τα έγγραφα θα υποβληθούν απαραίτητα ως συνημμένα σε PDF

Αίτηση εγγραφής doc 

Υπεύθυνη Δήλωση doc

Εγκύκλιος Δικαιολογητικών Μεταγγραφών pdf

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής

 

 

Σίτιση πρωτοετών φοιτητών 05 - 11 - 2020

Δικαιούχοι δωρεάν σίτισης

Ενημερώνουμε τους πρωτοετείς φοιτητές/τριες του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας που υπέβαλαν και ολοκλήρωσαν την αίτηση σίτισης, ότι εκδόθηκαν τα αποτελέσματα των δικαιούχων δωρεάν σίτισης και ότι θα μπορούν να σιτίζονται στα φοιτητικά εστιατόρια όλων των πόλεων από αύριο 6/11/2020 έως 22/12/2020.

Οι παραπάνω φοιτητές μπορούν να ενημερωθούν από αύριο Παρασκευή 6/11/2020 εάν είναι «δικαιούχοι δωρεάν σίτισης» με είσοδο στην αντίστοιχη πλατφόρμα  (https://merimna.uth.gr).  Απαιτείται σύνδεση VPN και οι κωδικοί του ιδρυματικού λογαριασμού στο Π.Θ.

Οι εν λόγω φοιτητές/τριες, θα ενεργοποιούν αυτόματα το δικαίωμα στη δωρεάν σίτιση κατά την πρώτη τους προσέλευση στο εστιατόριο με το σκανάρισμα της ακαδημαϊκής ταυτότητας (πάσο) στον ειδικό υπολογιστή.

Από τη Δ/νση Φοιτητικής Μέριμνας 

 12-10-2020

Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων Σίτισης Πρωτοετών Φοιτητών

Οι πρωτοετείς φοιτητές/τριες  ακαδ. έτους 2020-2021, θα υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, για χορήγηση δωρεάν σίτισης, από Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2020  έως Τετάρτη  21 Οκτωβρίου 2020.

Προϋπόθεση είναι η ολοκλήρωση της εγγραφής στις Γραμματείες των Τμημάτων και η απόκτηση των κωδικών του ιδρυματικού τους λογαριασμού.

Οι Πρωτοετείς Φοιτητές που δεν έχουν παραλάβει ακόμα την Ακαδημαϊκή Ταυτότητα θα πρέπει να επισυνάψουν στο αντίστοιχο πεδίο της φόρμας την "Προεπισκόπηση Ακαδημαϊκής Ταυτότητας" την οποία θα βρουν στον ιστότοπο της Υπηρεσίας Απόκτησης  Ακαδημαϊκής Ταυτότητας (academicid.minedu.gov.gr) όταν ολοκληρώσουν εκεί την αίτησή τους.

ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ (ΜΟΝΟ) ΠΑΤΗΣΤΕ ΣΤΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ: https://merimna.uth.gr

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΘΑ ΥΠΟΒΑΛΕΤΕ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΣΙΤΙΣΗ (ΜΟΝΟ)

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα Αιτήσεων Σίτισης από ηλεκτρονικό υπολογιστή εκτός δικτύου Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, θα πρέπει να κάνετε χρήση του Εικονικού Ιδιωτικού Δικτύου (VPN).

Από τη Διεύθυνση της Φοιτητικής Μέριμνας

 

Εγγραφές Πρωτοετών  Ακαδημαϊκού Έτους 2020-2021

Έναρξη Μαθημάτων Α΄  Έτους 2020-2021 - Ανακοινώσεις μαθημάτων

Χρήσιμες πληροφορίες για τους πρωτοετείς φοιτητές - Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021